Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Åpent møte om kommunesammenslåing

Velkommen til åpent møte! Et møte uten politisk agenda hvor du kan komme for å diskutere eller stille spørsmål.

ORDET ER FRITT!

...
Miljøpartiet De Grønne

Hva med verdidemokratiet?

I diskusjonen om kommunereform har en eventuell storkommunes påvirkning på lokaldemokratiet vært et viktig tema. Et pekepinn på hvordan representasjon sikres kan...

Valget er ditt, men dette mener MDG

Det nærmer seg dagen da vi må bestemme om vi skal bli en del av en storkommune eller ikke. Er det fremforhandle alternativet med fire andre Follo-kommuner bra nok? M...

Miljøpartiet De Grønne

Grunne utenfør Håøya fjernet uten tillatelse

Fredag 6. mai skriver Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Kystverket i forbindelse med arbeidet med «Innseiling Oslo» har fjernet en grunne utenfor Håø...

Miljøpartiet De Grønne

Kommunereformen – Åpent medlemsmøte

Kommunestyret er i forhandlinger med nabokommunene om ulike sammenslåingsalternativer. Hva mener du?

...
Miljøpartiet De Grønne

Vil forhindre at Kolstad blir en miljøbombe

I morgen avgjøres veitrassé over Kolstad. I en vanskelig sak har vi konkludert med alternativ A, hvor vi ønsker tilføyet flere punkt for å få en best mulig trass...

Miljøpartiet De Grønne

Skal vi bygge ned nordre del av Vannverksveien?

Mandag er flertallet i kommunestyret på vei til å vedta større utbygging av nordre del av Vannverksveien, enn det som ligger til grunn i opprinnelig plan. MDG mener...

Miljøpartiet De Grønne

”Forandre for å bevare”?

En utvalgsrepresentants refleksjoner fra mandagens møte i miljø, plan og bygg.

 

...
Miljøpartiet De Grønne

Bilfrie områder i Drøbak?

Hvordan skal flere innbyggere, og helst flere turister, ta seg fra A til B i Drøbak tettsted – samtidig som vi reduserer biltrafikken og skaper et hyggeligere o...