Aktuelle saker fra MDG i kommunestyret og utvalg

På denne siden samler vi aktuelle forslag, interpellasjoner,  spørsmål og dokumenter som Frogn MDG legger frem i styrer og utvalg. Når vi får det til skjer det i forkant av møtene, og ellers blir det lagt ut i etterkant som en del av Frogn MDGs lokalpolitiske regnskap for 2021 som du finner underveisversjonen av her.

 

Kommunestyremøter

Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Formannskapet

Hovedutvalget for miljø-, plan-og byggesaker