Veivalg for miljøet

Vår blokkuavhengighet skal gi oss handlingsrom.​ De Grønne partiene over hele verden har vokst frem som et motsvar til konsekvensene fra blokkpolitikk ført av røde og blå partier. Vi er ikke opptatt av politiske blokker. Det betyr at vi kan samarbeide og forhandle med både høyre­- og venstresiden for å få mest mulig gjennomslag for grønn politikk, og at vi kan hente de beste løsningene fra alle for å nå våre mål.

VeiValg