Frogn – en kommune med nærhet til levende by, bygd og natur

Frogn har mange gode kvaliteter, og vi mener det er viktig å bevare det gode samtidig som vi må jobbe målrettet for den utviklingen vi ønsker.

Vi vil ha en klimasmart kommune som legger til rette for at innbyggerne skal kunne ta valg som er til det beste både for seg selv og for felleskapet. Vi ønsker fokus på forebyggende helsevesen for alle, en skole hvor alle skal trives og et mangfoldig og inkluderende kulturliv. Vi vil legge til rette for gründere og nyetableringer som kan styrke regionen og bidra til en levende by hvor flest mulig kan få utført mest mulig av sine daglige gjøremål i eget lokalsamfunn. Vi tror på å stimulere til økt samarbeid, mellom mennesker, gjennom frivillighet og i næringslivet, og med andre lokalsamfunn.

I kommunepolitikken mener vi at hensyn til klima, miljø og internasjonal solidaritet må ligge til grunn for valg og prioriteringer innenfor utviklingen av skole, eldreomsorg, infrastruktur og kultur. Vi vil gjøre byområdene grønnere, og sikre at offentlige rom og natur er allment tilgjengelig. Vi vil også ha flere fora og kanaler hvor medborgere, kommuneadministrasjon og politikere treffes for dialog om kommunens utvikling.