Gi innspill til Frogn MDGs arbeidsprogram 2023-2027

Frogn MDG har nå begynt arbeidet med revidering av det politiske arbeidsprogrammet som vi vil gå til valg på i neste kommunestyreperiode (2023-2027). Arbeidsprogrammet forteller hva vi vil jobbe for i den kommende kommunestyreperioden og er derfor et viktig verktøy for partiet i lokalpolitikken. I den forbindelse ønsker vi innspill fra innbyggere, foreninger, lag og næringer om retningen dere ønsker for samfunnet i Frogn de neste fire årene, og synspunkter på saker som er viktige for dere. Du behøver ikke være medlem i Frogn MDG for å gi innspill via dette skjemaet, og alle innspill vil bli gjennomgått av programkomiteen. Du kan også alltid kontakte oss på epost på frogn@mdg.no. Frist for å komme med innspill via dette skjemaet er 2. oktober 2022.

Informasjon om avsender

Eventuell tilknytning til Frogn

Innspill til arbeidsprogram