Kultur og mangfold

Miljøpartiet de Grønne i Frogn ønsker et mangfoldig og allsidig kulturliv. Kulturen stimulerer nysgjerrighet og kreativitet, som er viktige drivkrefter i samfunnet. Det er også en næring med stort potensiale.

21. august, 2015

Kulturopplevelser medfører ikke de samme miljømessige belastningene som økt materielt forbruk. Kultur knytter mennesker til hverandre, skaper fellesskap og sammenheng og er en viktig del som definerer vår sivilisasjon. Kulturen kan også utfordre og få oss til å se nye veier. Kultur er livskvalitet.

Kulturen er ett av Frogns største fortrinn med mange aktive og kjente kunstnere.  Støtte til kulturell aktivitet må være viktig del av kommunens oppgaver. Også det lokale næringslivet er viktig å trekke inn som samarbeidspartnere og sponsorer. Kulturen kan virke som katalysator for det lokale næringslivet, både i tid og rom.

Frogn kommune har en sterk kulturarv som det er viktig å videreformidle videre til nye generasjoner. Samtidig må det gis støtte til å utvikle nye, felles kulturaktiviteter, hvor også våre mange nye innvandrere kan bidra med sine kulturuttrykk og tradisjoner. Frivilligsentralen gjør et viktig arbeid på kulturområdet og må sikres gode arbeidsvilkår. Vi mener Kulturskolen må få et bredere tilbud for å nå flest mulig barn, også barn med innvandrerbakgrunn.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

  • Støtte frivillig arbeid og arrangementer i kultursektoren.
  • Sikre at skoleelever og eldre i Frogn får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag gjennom ”Den kulturelle skolesekken” og ”Den kulturelle spaserstokken”.
  • Støtte spesielle tiltak som øker bibliotekbruken blant ungdom.
  • Støtte kulturprosjekter hvor innvandrere deltar med sine tradisjoner.
  • Låne ut lokaler gratis til lokale foreninger.
  • Flerbrukshuset må fylles med innhold gjennom lave leiepriser og god planlegging som sikrer at huset fylles av aktiviteter.