Medvirkning

Utvikling av lokalsamfunnet skal skje med bred medvirkning av næringsliv, lag og foreninger, og engasjerte borgere i alle aldre. Vi ønsker å etablere opplegg for evaluering av større kommunale prosjekter. Ved å gjennomføre mer åpne planprosesser, kan mange flere trekkes med i planprosessene.

21. august, 2015

 

Vi mener kommunen trenger nye metoder og verktøy for å involvere og inkludere innbyggerne. Klima og energi, samferdsel og transport må løftes høyere opp og være bedre integrert i planleggingen.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

  • Satse på større grad av digitale verktøy for å bedre formidle pågående prosesser, fremtidige behov og mulighet for å gi innspill.
  • Arbeide for størst mulig åpenhet i lokal forvaltning.
  • At kommunens rådgivere er mer tilgjengelige – kommunen kommer til innbyggerne.
  • At det skal være enkelt å innhente kunnskap om, og gi tips til, by- og arealplanleggingen i kommunen.
  • Utvide ordningen med ungdommens sommervedlikeholdstjeneste (badebyvaktene) til å dekke hele Frogn.