Oversikt og lokale hovedsaker

21. august, 2015

Her finner du vårt lokale valgprogram

 1. Hva er grønn politikk
 2. Frogn – en kommune med nærhet til levende by, bygd og natur
 3. Politikkområder

Du kan også laste det ned som PDF: Valgprogram for Miljøpartiet de Grønne i Frogn.

Lokale hovedsaker i korthet

 • Bevaring av natur og kulturlandskap, skogsområder, samt dyrkbar jord.
 • Stans i utbygging i markaområder og jobbe for juridisk bindende markagrense.
 • Jobbe for langsiktig omstilling gjennom en helhetsplan og visjon for kommunens areal- og transportplanlegging.
 • Klimasmart, grønn utvikling ved Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.
 • Bevaring av gamle Drøbaks kulturhistoriske verdi, unike identitet og sjarm.
 • Tilrettelegge for større grad av medvirkning og dialog mellom innbyggere, administrasjon og politikere.
 • Satse på Drøbaks rolle som by i regional sammenheng med videreføring av turisme som hovedsatsingsområde.
 • Satsing på grønt kunnskapsbasert næringsliv og arbeidsplasser i samarbeid med forsknings- og universitetsmiljøet på Ås.
 • Stanse utbygging av Kolstad og i hytteområder hvor det ikke foreligger vedtatte reguleringsplaner.
 • Prioritere og jobbe for bedre kollektivtransport og for bedre tilrettelegging for bruk av sykkel og gange som transportmiddel.
 • Satse på, ivareta og videreutvikle jordbruket, også gjennom å tilrettelegge for andelsgårder, kolonihager eller tilsvarende prosjekter.
 • Jobbe for Frogn som “sprøytefri” og bie-, og humlevennlig kommune.
 • Jobbe for skolehager og mer utendørs og praktisk opplæring i skolen.
 • Støtte forebyggende tiltak i barn- og undomsmiljø, spesielt rettet mot psykisk helse og livsmestring.
 • At det skal finnes vegetariske og økologiske alternativer i offentlige kantiner.
 • Sikre gode og forutsigbare vilkår for frivilligheten.
 • Jobbe for gode og demokratiske møteplasser på tvers av aldersgrupper, kulturer og livssituasjon.
 • En eventuell sammenslåing av kommuner må kun skje etter et positivt votum fra innbyggerne i en folkeavstemning.