Sentrumsutvikling

Vi ønsker Drøbak sentrum som en levende bykjerne hvor det skal være godt å bo, og en opplevelse å være.

Vi vil ikke at dette skal være avhengig av at alle kommer seg dit med bil. Derfor må gode og attraktive transportløsninger til sentrum prioriteres. Gamle Drøbak og vernesonen er en av kommunens største attraksjoner med en 100 år gammel bystruktur som er tilrettelagt for dampbåt, hest og vogn. Dette stiller store krav til planlegging av boliger, næringer og transport.

Vi ønsker å støtte opp om arbeidet som lenge har pågått for å verne Drøbaks unike fremtoning: byens historiske utvikling, parker og strender inkludert. Drøbak sentrum skal også være et attraktivt sted å bo – det er menneskene som bor her som gjør byen levende.

Bankløkka var en gave til Drøbak fra Follo Sparebank med den forutsetning at den aldri måtte bebygges. Dette vil vi respektere , og ser plassens potensiale som grønn aktivitets- og møteplass for barn i alle aldre.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

  • At sentrum skal være et levende område året rundt. Det må være balanse mellom boende, service og næring.
  • Utbygging eller bruksendring må skje med respekt for omkringliggende historisk bebyggelse.
  • Verne Gamle Drøbaks identitet som sjarmerende, pittoresk og historisk småstadsbebyggelse og ta vare på de kulturhistoriske verdiene. Den totale opplevelsen av byen er viktigere enn vern av enkelte hus eller bygninger. Bysjelen er fundamental for livskvalitet, men også for turisme, noe som er viktig for lokale arbeidsplasser.
  • At vern må skje gjennom bruk. Dermed må det legges til rette for att bygninger kan endres  basert på hvilken funksjon den skal ha. Men også med hensyn til sikkerhet, miljø, energi og andre krav. Det primære er at det historiske uttrykket bevares.
  • Att de få ledige arealene som finnes igjen i Gamle Drøbak bør inngå i en helhetlig plan for å oppnå en bærekraftig bydel. Her bør det private og offentlige samarbeide for å skape gode offentlige rom.
  • Miljøtilpasning av bygninger, også innenfor vernesonen, må gjøres enklere. Det er viktig at Verneforeningen, Næringsråd og andre foreninger blir støttespillere til en levende bydel, og ikke forvaltere av et dødt ”museum”.