Solidaritet, etisk forbruk og handel

Vi mener kommunen har ansvar for å gå foran når det gjelder bruk av ressurser og energi, både lokalt og globalt. Kommunen bør bidra til å øke innbyggernes bevissthet rundt disse spørsmålene.

I den daglige driften, og ved innkjøp av varer og tjenester, bør Frogn kommune være bevisst sin påvirkning og ta valg til det beste for miljø, klima, mennesker og dyr. I Frogn finnes mange gode krefter som arbeider både lokalt, nasjonalt og globalt med sosialt ansvar. Disse bør støttes.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

  • Arbeide for økt bevissthet omkring etisk forbruk i all kommunal virksomhet.
  • At Frogn kommune blir Fairtrade-sertifisert i løpet av kommende valgperiode.
  • At Frogn kommune prioriterer innkjøp av varer som er lokalt produsert, som er etikk- og miljøsertifisert eller som er økologisk produsert.
  • Maten som kommunen tilbyr i sine kantiner og serverer barn, unge og eldre skal være næringsrik, gjerne lokalprodusert og sesongbasert og i størst mulig grad økologisk.
  • At Frogn slutter seg til Klimaalliansen av europeiske kommuner og regnskogfolk.
  • At flere av grunnskolene i Frogn oppretter vennskapsforbindelser med skoler i et utviklingsland, og at kommunen søker å gjøre det samme med en kommune i et utviklingsland.