Grønn politikk – hva er det?

Miljøpartiet de Grønne er et blokkuavhengig parti med en fremtidsrettet politikk basert på solidaritet med mennesker, dyr og natur. Både i dag og for fremtidige generasjoner.

For Miljøpartiet de Grønne handler politikk om vilje til prioritering i en verden med begrensede ressurser. Økonomien må i lengden fungere i tråd med naturens kretsløp. For oss er ikke penger noe mål i seg selv, men et middel til å skape virkelige verdier. Det handler om vilje til å skape et bedre samfunn i økologisk balanse med fokus på livskvalitet fremfor kortsiktig materielt forbruk.

De Grønne legger vekt på enkeltmenneskets frihet og likestilling mellom kjønn, religion og etnisitet. Vi er opptatt av at vår frihet ikke skal krenke andres rett til frihet og verdighet.

Vi har et felles, globalt, ansvar for å ta vare på jordas ressurser og vi må alle bidra der vi kan – for de fleste av oss er dette i vårt eget lokalmiljø. Naturverdiene er noe av det viktigste vi har, og er selve kilden til helse og livskvalitet. Terskelen for å ødelegge disse uerstattelige verdiene må bli mye høyere enn i dag.