Naturmiljøet i Oslofjorden er truet. Det er fortsatt et stort gap mellom tilstand i fjorden og de ambisiøse miljømålene satt av Stortinget. Vi inviterer til åpent møte med innledningsforedrag fra politikk, administrasjon og forskning.  

Vil du hjelpe oss å gjøre et godt lokalvalg i Frogn?