Lokalpolitiske regnskap

I løpet av året behandles mange saker i kommunestyre og utvalg. I perioden 2019-2023 har vi tre kommunestyrerepresentanter, ett fast medlem av Formannskapet, to faste medlemmer av Hovedutvalg for miljø, plan og bygg (inkludert leder) og et fast medlem av Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Her finner du en oversikt over deres arbeid.

Strand Elleskjær

Lokalpolitisk regnskap for 2021

Høstskog

Lokalpolitisk regnskap for 2020

Lokalpolitisk regnskap for 2019 (juni 2019)

Lokalpolitisk regnskap for 2017 - 2018

Lokalpolitisk årsmelding for 2015- 2016

Lokalpolitisk regnskap – hva er det?

MDG ble en del av kommunestyret i Frogn etter valget 2015, vi fikk to representanter i kommunestyret. I tillegg hadde vi en plass i formannskapet, og en plass i hovedutvalg for miljø plan og bygg. Etter valget i 2019 har vi nå tre kommunestyrerepresentanter, ett fast medlem av Formannskapet, to faste medlemmer av Hovedutvalg for miljø, plan og bygg (inkludert leder) og et fast medlem av Hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Regnskapet baserer seg på aktiviteter i alle møter hvor vi har vært representert. Ofte går de samme sakene igjen fra flere møter og behandlinger, frem til de vedtas endelig i kommunestyret.

Regnskapet gir kun en oversikt over saker hvor MDG har fremmet egne alternative forslag til rådmannens innstilling eller alternativer, eller hvor vi har fremmet noe annet enn flertallets innstilling fra tidligere møter og behandlinger. Vi har også notert ned forslag hvor MDG har gått sammen med andre politiske partier.

Du vil ikke finne alt vi har vært opptatt og stemt for i dette regnskapet, da noen saker i praksis har vært å stemme for rådmannens innstilling eller hans alternative forslag. Du vil ikke heller finne hva andre partier har foreslått i de samme sakene. Ofte er vi enige i forslag som kommer fra andre partier – men det vil du ikke kunne se her.

For en fullstendig oversikt henvises til møteprotokollene på kommunens webbside https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/