Nyheter

Henrik lystavle Dyrløkke

I media – Henrik smiler fra øre til øre

Henrik Mathiesen i Frogn MDG smiler fra øre til øre i AMTA den 11. mars – for nå har han fått lystavle på Dyrløkke!

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs verbalforslag nr 1 til Kommunestyret 13. desember 2021

Verbalforslag 1: Funskjon for oppfølging av klima- og energiplanen inkl. klimabudsjettet

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs verbalforslag nr 4 og 5 til Kommunestyret 13. desember 2021

Verbalforslag 4 og 5: Grønn IKT og urbant landbruk

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs verbalforslag nr 7 til Kommunestyret 13. desember 2021

Vebalforslag 7: Styringsmodell og porteføljestyring av investeringsprosjekter

...
Miljøpartiet De Grønne

Veien mot bærekraft i Frogn kommune

Det politiske flertallets forslag til Frogn kommunes handlingsplan for perioden 2022-2025 ligger nå ute på høring frem til kommunestyremøtet mandag 13. desember.

Taryn Galloway

Omlegging av boligpolitikk – for sosial rettferdighet og naturens skyld

Det trenges en omlegging av boligpolitikk for å roe ned boligmarkedet og for å sikre et boligtilbud innenfor naturens tålegrenser. MDG tør å ta grep. Dette skrive...

Henrik Mathiesen

I media: Drøbak – en kunnskapsby for fremtiden

I tirsdagens formannskapsmøte er næringsliv og næringsstrategi på agendaen. Det er åpen temadiskusjon kl. 18.00 hvor alle som ønsker kan delta. Kommer du?

Scott Randall

I media – Glimrende nyheter om Frogns klimamål, men …

Frogn MDGs Scott Randall diskuterer i Amta viktige sider ved kommunens klimamål og klimaregnskap. Les hele teksten her!

...
Miljøpartiet De Grønne

Innlegg og fellesforslag om skolestruktur i Frogn

Innlegg og vedtatt fellesforslag om skolestruktur i Frogn  til kommunestyremøtet den 15. juni 2021, fra henholdsvis Formannskapets behandling den 9. juni 2021 og Hov...

Søppeldeponi

Deponier av avfall i Frogn kommune?

Kjenner du til gamle deponier av avfall i Frogn kommune? MDG er opptatt av å få kartlagt lokaliteter der det er eller kan være avfall som bør fjernes og håndteres...