Nyheter

Henrik Mathiesen

I media – Frogn Høyre har fremdeles et gjeldsproblem

MDGs Henrik Mathiesen fortsetter diskusjonen om eiendomsskatt og Frogn kommunes økonomiske situasjon  i det andre av to leserbrev i AMTA.

...
Henrik Mathiesen

I media – Høyre vil ikke snakke om de økonomiske utfordringene i Frogn kommune

MDGs Henrik Mathiesen diskuterer eiendomsskatt og den økonomiske situasjonen til Frogn kommune i det første av to leserbrev i AMTA.

...
Henrik lystavle Dyrløkke

I media – Henrik smiler fra øre til øre

Henrik Mathiesen i Frogn MDG smiler fra øre til øre i AMTA den 11. mars – for nå har han fått lystavle på Dyrløkke!

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs verbalforslag nr 1 til Kommunestyret 13. desember 2021

Verbalforslag 1: Funskjon for oppfølging av klima- og energiplanen inkl. klimabudsjettet

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs verbalforslag nr 4 og 5 til Kommunestyret 13. desember 2021

Verbalforslag 4 og 5: Grønn IKT og urbant landbruk

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs verbalforslag nr 7 til Kommunestyret 13. desember 2021

Vebalforslag 7: Styringsmodell og porteføljestyring av investeringsprosjekter

...
Miljøpartiet De Grønne

Veien mot bærekraft i Frogn kommune

Det politiske flertallets forslag til Frogn kommunes handlingsplan for perioden 2022-2025 ligger nå ute på høring frem til kommunestyremøtet mandag den 13.desember...

Taryn Galloway

Omlegging av boligpolitikk – for sosial rettferdighet og naturens skyld

Det trenges en omlegging av boligpolitikk for å roe ned boligmarkedet og for å sikre et boligtilbud innenfor naturens tålegrenser. MDG tør å ta grep. Dette skrive...

Henrik Mathiesen

I media: Drøbak – en kunnskapsby for fremtiden

I tirsdagens formannskapsmøte er næringsliv og næringsstrategi på agendaen. Det er åpen temadiskusjon kl. 18.00 hvor alle som ønsker kan delta. Kommer du?

Scott Randall

I media – Glimrende nyheter om Frogns klimamål, men …

Frogn MDGs Scott Randall diskuterer i Amta viktige sider ved kommunens klimamål og klimaregnskap. Les hele teksten her!

...