Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Høyre bør lytte til folks behov for kortere arbeidstid

Stress er blitt den nye folkesykdommen og stadig flere faller utenfor arbeidslivet. Likevel sier Høyre nei til kortere arbeidstid.

 

...
Miljøpartiet De Grønne

Saker i kommunestyret 10. september 2018

Trafikksikring, svømmetilbud og nytt rådhus var noen av temaene som ble behandlet i kommunestyremøtet. Les vår standpunkt i noen av sakene.

Hele sakslisten ...

Miljøpartiet De Grønne

Fortsatt bilfritt torg i Drøbak?

Til kommunestyremøtet mandag 11. juni foreslår Høyre å åpne for salg av mat, matvarer og andre handelsvarer fra biler parkert på torget. Tiden med det åpne, bil...

Miljøpartiet De Grønne

Frogn trenger et klimafond!

En rekke kommuner som har kommet langt i klimaarbeidet har øremerket midler til klima og miljøtiltak. Her kan innbyggere, næringsliv eller kommunen selv søke om ti...

Miljøpartiet De Grønne

Hva skal vi med marka?

Frogn kommune er i gang med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er det overordnede styringsdokumentet for all utviklingen av Frogn frem mot 2030. Fø...

Miljøpartiet De Grønne

Mange presseoppslag for Frogn MDG i 2016

Frogn MDG opplever at vi har vært relativt synlige i media i løpet av året. Vi har vært en tydelig stemme i arbeidet med kommunereformen, og har tatt til orde fo...

Miljøpartiet De Grønne

Årsmøte og nytt styre!

Frogn MDG avholdt sitt årsmøte på Dal skole tirsdag 28. februar. Før selve årsmøtet kom Grete Antona Nilsen fra Ås MDG for å snakke om borgerlønn. Det ble et ...

Miljøpartiet De Grønne

Kommunestyregruppas årsmelding 2016

Takk for følget i 2016 og alt det innebar av små og større hendelser! Her er en oppsummering av noe av det vi har jobbet med i kommunestyregruppa i 2016. Både hva...

Grønt nytt fra kommunestyret 13/2-2017

Et utvalg av forslag, stemmegiving og vurderinger fra Frogn MDG i kommunestyret 13/2-17. Sakspapirer og protokoll finnes

Områdeplan Gamle Drøbak – MDGs forslag

MDG legger vekt på at områdeplanen for Gamle Drøbak skal være en videreføring av gjeldende plan med formål om å gi mer detaljerte bestemmelser og større foruts...