Nyheter

Kategori: Klima og energi

Scott Randall

I media – Glimrende nyheter om Frogns klimamål, men …

Frogn MDGs Scott Randall diskuterer i Amta viktige sider ved kommunens klimamål og klimaregnskap. Les hele teksten her!

...

Budsjettbehandling 2021-2023

MDGs mål er en kommune som tar vare på mennesker, klima og miljø. I år har vi gjennom godt samarbeid med de 6 andre samarbeidspartiene utformet et forslag som vi m...

Henrik Mathiesen

I media: Biltrafikk i Frogn

Skal ikke Frogn stagge veksten i biltrafikken? Spørsmålet stiller Henrik Mathiesen i Frogn MDG, som skriver at kommunen og dens innbyggere må bli med på den nasjon...

Høstskog

Kolstad – en historie om å bygge seg baklengs inn i fremtiden

Snart skal det fattes en politisk beslutning om bygging av 800 boliger på Kolstad. Vedtaket, som etter alle solemerker ser ut til å få flertall, vil få avgjørende...

Frogns 120 tiltak for klima

Det har vært både skolestreik og klimabrøl. Barn, unge og voksne krever tiltak for å redusere klimagassutslipp og ødeleggelse av natur.

Like før sommeren ...

Demokrati er mer enn valg

MDG har programfestet større grad av medvirkning for innbyggerne og mener ny teknologi gir rom for et mer deltakende demokrati. Vi må ...

Valg 2019 – for mennesker og miljø!

Lurer du på hva du skal stemme i årets lokalvalg?

Finn ut om Miljøpartiet de Grønne er partiet for deg!

...

En plan for fremtiden!

Verdens mål om en levelig klode krever at alle bidrar – også Frogn kommune. Nå har Frogn kommune endelig fått en oppdatert klima- og energiplan!

...
Miljøpartiet De Grønne

MDG får gjennomslag for miljøprogram til festivaler

Festivalstøtte fra kommunen må komme med forpliktelser som sikrer vårt felles miljø.

...

– Et budsjett uten håp

– Å drive igjennom effektiv klimapolitikk gir ikke umiddelbar gevinst for noen, skriver Linda Byström dagen etter at handlingsplan og budsjett for de neste fire å...