Nyheter

Kategori: Næringsliv

Osloveien

MDGs forslag til Kommunestyret 8. februar 2021

Forslag til Kommunestyret 8. februar 2021: KS-4/21  –  Førstegangsbehandling  –  Områdeplanfor Dyrløkke, Ullerud, Seiersten(Byutviklingsplanen) og K...

De Grønne støtter rett til heltid, men også rett til å velge

En fersk valgkampvideo fra LO indikerer at Miljøpartiet ikke støtter fagbevegelsens velbegrunnede krav om rett til heltid. Det er ikke riktig.

...
Bærekraftige byer og samfunn

Boliger alene lager ingen by

Den 31. mai skriver Ordfører og førstekandidat for Høyre at boligbygging er et av de viktigste grepene som må tas i den neste fireårsperioden. De fleste partier e...

Frogn trenger et klimafond!

En rekke kommuner som har kommet langt i klimaarbeidet har øremerket midler til klima og miljøtiltak. Her kan innbyggere, næringsliv eller kommunen selv søke om ti...

Umulig mulighet i Drøbak

Mange klager på utviklingen i gamle Drøbak og har sterke ønsker om mer liv og røre. Så ønsker deler av næringslivet å bruke kommunal grunn til utvikling av mer...

Næringsstrategi uten retning

Det etterlyses innspill til Frogn kommunes næringsplan. Det er bra, fordi det har vært merkelig stille om arbeidet siden startskuddet i mai 2016.

...