Nyheter

Kategori: Politiske møter

Miljøpartiet De Grønne

Spørsmål fra MDG i HMPB vedrørende oppgradering av veilys

Spørsmål fra MDG i HMPB 15.03.21 vedrørende oppgradering av veilys i private veier.

...
Osloveien

MDGs forslag til Kommunestyret 8. februar 2021

Forslag til Kommunestyret 8. februar 2021: KS-4/21  –  Førstegangsbehandling  –  Områdeplanfor Dyrløkke, Ullerud, Seiersten(Byutviklingsplanen) og K...

Miljøpartiet De Grønne

Lobbyregister og Frogn MDGs håndtering av habilitet

Frogn MDG ønsker å være offentlig om hvem vi har møter med og hvilke tema vi diskuterer. Med et lobbyregister skal vi informere om våre møter med organiserte og ...

Omsorgsboliger med grønne tak og fasader på Dyrløkke?

Kan grønne tak og fasader på kommunens kommende omsorgsboliger i Dyrløkkbakken gi Drøbak et spennende signalbygg?

...
Bærekraftige byer og samfunn

Boliger alene lager ingen by

Den 31. mai skriver Ordfører og førstekandidat for Høyre at boligbygging er et av de viktigste grepene som må tas i den neste fireårsperioden. De fleste partier e...

Miljøpartiet De Grønne

MDG får gjennomslag for miljøprogram til festivaler

Festivalstøtte fra kommunen må komme med forpliktelser som sikrer vårt felles miljø.

...

MDG er med som vara i kommunestyrekomité for friluftsliv og nærmiljø

Etter lang diskusjon og votering sikret H, FrP, Sp og PP en «tverrpolitisk» komite med kun 5 medlemmer, hvorav tre fra egen gruppe. De fleste partier som a...

Forvaltning av Badeparken – MDGs forslag

Administrasjonen har gjort en grundig jobb med forvaltningsplanen for Badeparken. Men MDG mener den dessverre er for svak på praktisk oppfølging av parkens kultur og...

Miljøpartiet De Grønne

Saker i kommunestyret 10. september 2018

Trafikksikring, svømmetilbud og nytt rådhus var noen av temaene som ble behandlet i kommunestyremøtet. Les vår standpunkt i noen av sakene.

Hele sakslisten ...

Miljøpartiet De Grønne

Årsmøte og nytt styre!

Frogn MDG avholdt sitt årsmøte på Dal skole tirsdag 28. februar. Før selve årsmøtet kom Grete Antona Nilsen fra Ås MDG for å snakke om borgerlønn. Det ble et ...