Nyheter

Kategori: Politiske møter

Miljøpartiet De Grønne

Saker i kommunestyret 10. september 2018

Trafikksikring, svømmetilbud og nytt rådhus var noen av temaene som ble behandlet i kommunestyremøtet. Les vår standpunkt i noen av sakene.

Hele sakslisten ...

Miljøpartiet De Grønne

Årsmøte og nytt styre!

Frogn MDG avholdt sitt årsmøte på Dal skole tirsdag 28. februar. Før selve årsmøtet kom Grete Antona Nilsen fra Ås MDG for å snakke om borgerlønn. Det ble et ...

Områdeplan Gamle Drøbak – MDGs forslag

MDG legger vekt på at områdeplanen for Gamle Drøbak skal være en videreføring av gjeldende plan med formål om å gi mer detaljerte bestemmelser og større foruts...

Miljøpartiet De Grønne

MDGs alternative budsjett og verbalforslag

I dag var siste formannskapsmøte før endelig behandling av handlingsplan og budsjett. MDG fremmet eget alternativt budsjett og flere verbalforslag.

...
Miljøpartiet De Grønne

Vil forhindre at Kolstad blir en miljøbombe

I morgen avgjøres veitrassé over Kolstad. I en vanskelig sak har vi konkludert med alternativ A, hvor vi ønsker tilføyet flere punkt for å få en best mulig trass...

Miljøpartiet De Grønne

Formannskapet 30. november

Budsjett og handlingsplan for 2016 var tema i dagens Formanskapsmøte.

...

Høring pågår – veitraséer for Kolstad, Klommestein skog og Odalen

I Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker (HMPB) den 16. november, ble det behandlet hvorvidt den første av to delutredninger for Kolstad, Klommestein skog og O...