Nyheter

Kategori: Interpellasjoner

Miljøpartiet De Grønne

Interpellasjon om utenforskap

Interpellasjon om utenforskap til kommunestyremøtet i Frogn kommune den 22.mars 2021

...

Interpellasjon – Status for miljøtiltak på kunstgressbanene i Frogn

Gjennom lokalavisen er det kjent at DFI planlegger å legge ut kunstgress på Folkvang. MDG ber om en redegjørelse fra ordfører om status i oppfølging av vedtak fra...

Søppeldeponi

Interpellasjon kommunestyret 10 juni – Søppelfri kommune?

MDG er gjort oppmerksom fra en innbygger om at det ligger en stor mengde søppel på stien mellom lysløypa og Riggtomta mot Frogn VGS.

...
Miljøpartiet De Grønne

Frogn deltar i kystlotteriet

Linda Byström stilte i hovedutvalg for miljø, plan og bygg, spørsmål om Frogn kommune kunne bli med i Kystlotteriet våren 2019. Den 6 mai kom rådmannen tilbake m...

Miljøpartiet De Grønne

Interpellasjon – Tomgangskjøring

Når foreldre i Frogn henter sine barn på skole, trening og andre fritidsaktiviteter er det dessverre mange som velger å la bilen stå på tomgang mens de venter.

Miljøpartiet De Grønne

Interpellasjon – Ferdsel i strandsonen sør i Drøbak

Drøbak har en fantastisk strandsone langs Oslofjorden. Som mange vet er det en fin sammenhengende turvei fra Husvikveien i nord til Strandveien i sør. Deretter blir...

Miljøpartiet De Grønne

Interpellasjon – Heliumfrie festdager

Ballonger fylt med heliumgass har blitt et vanlig innslag ved festlige anledninger. Det samme har høyt svevende eierløse ballonger. De siste årene har det blitt øk...