Nyheter

Kategori: Biologisk mangfold

Strand Elleskjær

Forvirret om bygging i strandsonen i Drøbak? Dette mener MDG

Strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Det er et nasjonalt mål og ønsket av både MDG, befolkningen, Regjeringen og opposisjon...

En plan for fremtiden!

Verdens mål om en levelig klode krever at alle bidrar – også Frogn kommune. Nå har Frogn kommune endelig fått en oppdatert klima- og energiplan!

...

MDG er med som vara i kommunestyrekomité for friluftsliv og nærmiljø

Etter lang diskusjon og votering sikret H, FrP, Sp og PP en «tverrpolitisk» komite med kun 5 medlemmer, hvorav tre fra egen gruppe. De fleste partier som a...

Naturen er ikke uendelig

FNs internasjonale naturpanel (IPBES) offentliggjorde mandag en omfattende tilstandsrapport om...

Hva skal vi med marka?

Frogn kommune er i gang med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er det overordnede styringsdokumentet for all utviklingen av Frogn frem mot 2030. Fø...

Miljøpartiet De Grønne

Kommunestyregruppas årsmelding 2016

Takk for følget i 2016 og alt det innebar av små og større hendelser! Her er en oppsummering av noe av det vi har jobbet med i kommunestyregruppa i 2016. Både hva...

Forslag til handlingsplan og budsjett 2017-2020

I forslag til handlingsplan og budsjett 2017-2020 foreslår MDG en rekke tiltak for bærekraftig utvikling.

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs innspill til Seierstenmarka

I møte den 14 november presenterte rådmannen et forslag om forvaltning av Seierstenmarka. Du kan lese Rådmannens presentasjon på

Grunne utenfør Håøya fjernet uten tillatelse

Fredag 6. mai skriver Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Kystverket i forbindelse med arbeidet med «Innseiling Oslo» har fjernet en grunne utenfor Håø...