Nyheter

Kategori: Innlegg og taler

Miljøpartiet De Grønne

Innlegg og fellesforslag om skolestruktur i Frogn

Innlegg og vedtatt fellesforslag om skolestruktur i Frogn  til kommunestyremøtet den 15. juni 2021, fra henholdsvis Formannskapets behandling den 9. juni 2021 og Hov...

Scott Randall

Korte refleksjoner etter Landsmøtet fra delegat nr 183

Mange stusser over enkelte vedtak som ble fattet nå på MDGs landsmøte. Som landsmøtedelegat for Viken fra Frogn er jeg også en av de, men jeg har kommet til å fo...

Miljøpartiet De Grønne

Spørsmål fra MDG i HMPB vedrørende oppgradering av veilys

Spørsmål fra MDG i HMPB 15.03.21 vedrørende oppgradering av veilys i private veier.

...
Miljøpartiet De Grønne

Nasjonal markering for «Evakuer barna fra Moria nå!»

Lørdag den 28.november er det nasjonal markering for «Evakuer barna fra Moria nå!». Regjeringen kommer til å få overrakt nesten 90.000 Redd Barna-under...