Nyheter

Kategori: Kultur, mangfold og frivillighet

Plastsøppel på stranda

Bli med i Kystlotteriet i sommer – rydd stranden og vinn!

Sommeren 2020 deltar Frogn kommune i Kystlotteriet – alle kan være med som frivillige og rydde i vannkanten, enten det er ved strender, på holmer, langs bekker...

Demokrati er mer enn valg

MDG har programfestet større grad av medvirkning for innbyggerne og mener ny teknologi gir rom for et mer deltakende demokrati. Vi må ...

Miljøpartiet De Grønne

MDG får gjennomslag for miljøprogram til festivaler

Festivalstøtte fra kommunen må komme med forpliktelser som sikrer vårt felles miljø.

...
Miljøpartiet De Grønne

Saker i kommunestyret 10. september 2018

Trafikksikring, svømmetilbud og nytt rådhus var noen av temaene som ble behandlet i kommunestyremøtet. Les vår standpunkt i noen av sakene.

Hele sakslisten ...

Miljøpartiet De Grønne

Interpellasjon – Heliumfrie festdager

Ballonger fylt med heliumgass har blitt et vanlig innslag ved festlige anledninger. Det samme har høyt svevende eierløse ballonger. De siste årene har det blitt øk...

Miljøpartiet De Grønne

Kommunestyregruppas årsmelding 2016

Takk for følget i 2016 og alt det innebar av små og større hendelser! Her er en oppsummering av noe av det vi har jobbet med i kommunestyregruppa i 2016. Både hva...

Grønt nytt fra kommunestyret 13/2-2017

Et utvalg av forslag, stemmegiving og vurderinger fra Frogn MDG i kommunestyret 13/2-17. Sakspapirer og protokoll finnes

MDGs alternative budsjett og verbalforslag

I dag var siste formannskapsmøte før endelig behandling av handlingsplan og budsjett. MDG fremmet eget alternativt budsjett og flere verbalforslag.

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs innspill til Seierstenmarka

I møte den 14 november presenterte rådmannen et forslag om forvaltning av Seierstenmarka. Du kan lese Rådmannens presentasjon på

”Forandre for å bevare”?

En utvalgsrepresentants refleksjoner fra mandagens møte i miljø, plan og bygg.

 

...