Nyheter

Kategori: Gamle Drøbak og Badeparken

Bærekraftige byer og samfunn

I media – Boligbygging på ville kjerreveier

Frogn MDG er opptatt av boligbyggingen skal ta hensyn til mennesker, klima og miljø. Vi ønsker trygge skoleveier, grønne lunger og at det legges til rette for gåen...

Demokrati er mer enn valg

MDG har programfestet større grad av medvirkning for innbyggerne og mener ny teknologi gir rom for et mer deltakende demokrati. Vi må ...

Bærekraftige byer og samfunn

Boliger alene lager ingen by

Den 31. mai skriver Ordfører og førstekandidat for Høyre at boligbygging er et av de viktigste grepene som må tas i den neste fireårsperioden. De fleste partier e...

Miljøpartiet De Grønne

MDG får gjennomslag for miljøprogram til festivaler

Festivalstøtte fra kommunen må komme med forpliktelser som sikrer vårt felles miljø.

...

Forvaltning av Badeparken – MDGs forslag

Administrasjonen har gjort en grundig jobb med forvaltningsplanen for Badeparken. Men MDG mener den dessverre er for svak på praktisk oppfølging av parkens kultur og...

Miljøpartiet De Grønne

Fortsatt bilfritt torg i Drøbak?

Til kommunestyremøtet mandag 11. juni foreslår Høyre å åpne for salg av mat, matvarer og andre handelsvarer fra biler parkert på torget. Tiden med det åpne, bil...

Umulig mulighet i Drøbak

Mange klager på utviklingen i gamle Drøbak og har sterke ønsker om mer liv og røre. Så ønsker deler av næringslivet å bruke kommunal grunn til utvikling av mer...

Områdeplan Gamle Drøbak – MDGs forslag

MDG legger vekt på at områdeplanen for Gamle Drøbak skal være en videreføring av gjeldende plan med formål om å gi mer detaljerte bestemmelser og større foruts...

Vil ha sykkelpleiestasjon på Sjøtorget

Mandag skal formannskapet og kommunestyret behandle rehabilitering av parkeringsplassen på Sjøtorget. Da må vi huske på god tilrettelegging også for syklister.

Miljøpartiet De Grønne

Skjønne grønne Gamle Drøbak – visjon og sak

I tirsdagens AMTA (23. februar) var det to leserinnlegg som begge med fordel kan “besvares” i ett og samme innlegg. Der Steinar Grønlie mener man bør tenke seg ...