Vil ha sykkelpleiestasjon på Sjøtorget

Fotocredit: Henrik Mathiesen

Mandag skal formannskapet og kommunestyret behandle rehabilitering av parkeringsplassen på Sjøtorget. Da må vi huske på god tilrettelegging også for syklister.

18. september, 2016

Miljøpartiet De Grønne vil foreslå å opprette sykkelparkering under tak på Sjøtorget. I tillegg håper vi at vi kan få med oss et flertall for å sette opp en enkel sykkelpleiestasjon hvor hvem som helst kan komme for å utføre enkle justeringer på sykkelen, fylle luft, eller kanskje gjøre noen mindre reparasjoner.

– Stasjonene er tenkt kunne benyttet gratis av alle. De kan bli et godt tilbud for sykkelturister, noe vi har en del av i sommerhalvåret, og et offentlig mini-verksted for alle innbyggere, sier Linda Byström i MDG.

Den nå foreslåtte utbedringen av plassen er midlertidig, men ivaretar Sjøtorgets status som sentralt møtested før eventuelt andre planer kommer på plass. Uansett vil torget alltid være en viktig del av det sentrale Drøbak og et naturlig stoppested og samlingspunkt. Hvis nødvendig kan stasjonen flyttes og plasseres et annet sted seinere.

Frogn kommune har som mål at flere skal sykle å gå. Det er bra for både klima og helse, og med de relativt korte avstandene vi har i Drøbak burde sykling være en veldig god måte å komme seg rundt på. Allikevel sykler bare litt over 3%. Drøye bakker er selvsagt en bidragende årsak som vi kan gjøre lite med. Det betyr da at vi må ha enda flere gode tiltak som gjør det attraktivt å sykle. Dette håper vi kan være et bidragende tiltak for å få mer tilfredse syklister i byen vår.

– Ideelt sett bør det plasseres en slik stasjon også der hvor mange ferdes daglig. Den nye sykkelparkeringen ved Flerbrukshuset kunne vært et slikt sted. Sykkelparkeringen er jo ikke på plass ennå, så vi kan jo alltid håpe på at det er mulig å etablere en slik en der også, sier Linda.

Saken skal først opp i formannskapet, og så i kommunestyret. Begge møter holdes mandag 19. september.

Eksempler på hvordan sykkelpleiestasjoner kan se ut:

Univeristy Campus München | Bike Repair Station