Kommunestyregruppa

Kommunestyregruppa består av de folkevalgte medlemmene fra Frogn MDG. Gruppen sitter frem til neste lokalvalg, og består av alle faste medlemmer og noen varamedlemmer i de ulike folkevalgte organene i kommunen. Kommunestyregruppa ble konstituert av styret etter valget.

Politisk representasjon i perioden 2019 – 2023

  • Kommunestyret (KS) – 3 faste plasser, 6 varaplasser
  • Formanskapet (FSK) – 1 fast plass, 1 vara-plass
  • Hovedutvalget for  miljø, plan og byggesaker (HMPB) – Leder, 1 fast plass, 1 vara-plass
  • Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester (HHOS) – 1 vara-plass
  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) – 1 fast plass

Andre råd og utvalg

  • Administrasjonsutvalget – 1 fast plass
  • Oslofjorden friluftsråd – 1 vara-plass

 

Hvordan jobber vi?

Kommunestyregruppa har gruppemøter på torsdager før kommunestyret og hovedutvalgsmøter, eller ved behov. Ønsker du komme med innspill til saker som skal behandles i kommunestyre eller utvalg, eller vil du være med på et møte? Ta da kontakt med den person som sitter i det utvalget saken skal behandles i.

For at vi skal kunne se på saken ordentlig og kunne behandle den på riktig måte, bør henvendelsen komme før gruppemøtene våre. Vi setter pris på å høre fra deg!

 

Kommunestyregruppa

Henrik Mathiesen
KS, FSK, 1. vara HMPB – Gruppeleder
Kontakt: hfm_no(a)yahoo.no, Tel. 95 96 01 61 

Henrik er geograf og jobber med kart og utredninger for offentlig forvaltning. Han har vokst opp i Drøbak og har jobbet flere år i Midtøsten og sørlige Afrika. Bor nå i Drøbak med to barn på Sogsti skole. Opptatt av vern og bruk av frogns natur- og kulturmiljøer, styrket kollektivtransport, kunnskapintensiv næringsutvikling og barnefamilienes tidsklemme. Mindre pendlerstress og samarbeid mellom SFO og foreninger for barn er viktige for Henrik.

Linda Byström
KS, Leder HMPB, 1.vara FSK
Kontakt: bystrommdg(a)gmail.com, Tel. 41 76 43 57 

Linda er født og oppvokst i Sverige og utdannet sivilingeniør innen informasjonsteknologi. Hun mener samfunns- og teknologiutvikling må skje på en måte naturen tåler, både på kort og lang sikt. Linda mener Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som setter tydelige nok rammer til å kunne utløse den kreativitet vi trenger for å løse dagens utfordringer. Hun er spesielt opptatt av arealplanlegging, transport og infrastruktur. Lokalt ser hun bevaring av grønne områder og kulturverdier som spesielt viktig. Bor i Drøbak med mann, to barn og en katt.

Sander Ravndal
KS, HOK
Kontakt: ravndalsander(a)gmail.com

Sander kommer opprinnelig fra Sola men flyttet til Drøbak i 2015, for å være nærmere sin kones familie. Han bor nå på Heer med to barn. Sander er utdannet barnevernspedagog å jobber i Drøbak.
– Jeg liker Miljøpartiet sitt syn på den offentlige skolen som hjørnesteinen i skolesystemet. Samtidig som partiet ser behovet og verdien av pedagogiske alternativer, sier Sander.
Nasjonalt verdsetter Sander at MDG setter føre-var-prinsippet når det gjelder klima-, og miljøutfordringer.

Inger-Johanne Marheim
1. vara KS, 1. vara HHOS
Kontakt:  ingerjohanne9(a)gmail.com

Inger-Johanne har bodd i Frogn siden 2006. Hun har yrkesbakgrunn innen administrasjon i offentlig forvaltning og utdanning innen kulturfag og miljø- og utvikling. Hun har særlig fokus på forskningsbasert kunnskap om menneske-dyr relasjoner, etiske problemstillinger og en rettferdig fordeling av naturens ressurser. Lokalt er Inger-Johanne opptatt av bevaring av biologisk mangfold og mest mulig uberørt natur, inkludert gode livsvilkår for fugl og vilt, et velfungerende helsevesen spesielt for sårbare grupper, god offentlig kommunikasjon i hele kommunen, gode arbeidsforhold for ansatte og en boligpolitikk som ivaretar behov i ulike livsfaser.

Anne Margrethe Roll Halsa
2. vara KS
Kontakt:

Anne er født og oppvokst i Drøbak og går på dramalinjen ved Ski VGs. Hun er kreativ, liker å skrive og har vært opptatt av dans og teater hele livet. Hun er med i Grønn Ungdom og har valgt å engasjere seg i lokalpolitikken. For Anne er det viktigste med politikken å gjøre det så enkelt som mulig for folk å velge grønne alternativer i hverdagen. Hun er også opptatt av unge skal få et bedre helsetilbud.

Kikk Scheen
3. vara KS
Kontakt:  kikkscheen(a)gmail.com

Victor Sebastian Immanuel Kremers Bugge
4. vara KS
Kontakt:

Ranja Marianne Bendixen
5. vara KS
Kontakt: ranjamdg(a)gmail.com

Ranja Marianne Bendixen er kunstner og bor på Seiersten i Drøbak. Hun har vært medlem av Miljøpartiet de Grønne i flere år. Lokalt er hun opptatt av en estetisk helhetsplan for Drøbak som både ivaretar den eldre bebyggelsen, samt sikrer miljøvennlige løsninger i kommende nybygg. Hun ønsker også en mer tilrettelagt kollektivtrafikk som kan avlaste turistbilismen ned til sentrum. Utover det lokale er hun opptatt av et helsesystem for alle, uansett inntekt, og er svært engasjert i dyrevern.

Liv Ellingsen
6. vara KS
Kontakt: liv.ellingsen(a)gmail.com

Våre listetopper; Linda Byström, Gjermund Stormoen, Henrik Mathiesen, Inger-Johanne Marheim, Sander Ravndal