Kommunestyregruppa

Kommunestyregruppa består av de nå folkevalgte medlemmene. Gruppen sitter frem til neste lokalvalg og består av alle faste og noen varamedlemmer til de ulike folkevalgte organene komunen. Kommunestyregruppa ble konstitiuert av styret etter valget.

21. november, 2015

Politisk representasjon i perioden 2015 – 2019

  • Kommunestyret (KS) – 2 faste plasser, 5 varaplasser
  • Formanskapet (FSK)- 1 fast plass, 2. vara-plass
  • Hovedutvalget for  miljø, plan og byggesaker (HMPB) – 1 fast plass, 2. vara-plass
  • Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) – 1. vara og 3. vara-plass

Andre råd og utvalg

  • Administrasjonsutvalget – 1 fast plass
  • Klageorgan II – 1 fast plass
  • Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne – 1. vara-plass

Hvordan jobber vi?

Kommunestyregruppa har gruppemøter på torsdager før kommunestyret og hovedutvalgsmøter, eller ved behov. Ønsker du komme med innspill til saker som skal behandles i kommunestyre eller utvalg, eller vil du være med på et møte? Ta da kontakt med den person som sitter i det utvalget saken skal behandles i.

For at vi skal kunne se på saken ordentlig og kunne behandle den på riktig måte, bør henvendelsen komme før gruppemøtene våre. Vi setter pris på å høre fra deg!

Kommunestyregruppa

Henrik Mathiesen
KS, FSK, 2. vara HMPB – Gruppeleder
Kontakt: hfm_n(a)yahoo.no, Tel. 95 96 01 61 

Henrik er geograf og jobber med kart og utredninger for offentlig forvaltning. Han har vokst opp i Drøbak og har jobbet flere år i Midtøsten og sørlige Afrika. Bor nå i Drøbak med to barn på Sogsti skole. Opptatt av vern og bruk av frogns natur- og kulturmiljøer, styrket kollektivtransport, kunnskapintensiv næringsutvikling og barnefamilienes tidsklemme. Mindre pendlerstress og samarbeid mellom SFO og foreninger for barn er viktige for Henrik.

Førstekandidat på liste til Frogn kommunestyre, Linda Byström
Linda Byström

Linda Byström
KS, HMPB, 3. Vara HOOK
Kontakt: bystrommdg(a)gmail.com, Tel. 41 76 43 57 

Linda er født og oppvokst i Sverige og utdannet sivilingeniør innen informasjonsteknologi. Hun mener samfunns- og teknologiutvikling må skje på en måte naturen tåler, både på kort og lang sikt. Linda mener Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som setter tydelige nok rammer til å kunne utløse den kreativitet vi trenger for å løse dagens utfordringer. Hun er spesielt opptatt av arealplanlegging, transport og infrastruktur. Lokalt ser hun bevaring av grønne områder og kulturverdier som spesielt viktig. Bor i Drøbak med mann, to barn og en katt.

Ranja Marianne Bendixen
1. vara KS
Kontakt: ranjamdg(a)gmail.com

Ranja Marianne Bendixen er kunstner og bor på Seiersten i Drøbak. Hun har vært medlem av Miljøpartiet de Grønne i flere år. Lokalt er hun opptatt av en estetisk helhetsplan for Drøbak som både ivaretar den eldre bebyggelsen, samt sikrer miljøvennlige løsninger i kommende nybygg. Hun ønsker også en mer tilrettelagt kollektivtrafikk som kan avlaste turistbilismen ned til sentrum. Utover det lokale er hun opptatt av et helsesystem for alle, unasett inntekt, og er svært engasjert i dyrevern.

Svend Olav Aagedal
2. vara KS
Kontakt: svend(a)austjordet.com

Svend Olav Aagedal er økonom og arbeider som controller ved Kirkens Bymisjon i Oslo. Svend er med i Miljøpartiet de Grønne fordi partiet er det eneste som har et samfunn i økologisk balanse som fremste mål og som kan jobbe for sine saker uavhengig av politiske blokker og særinteresser. Dernest er det viktig for Svend at partiet er sterkt opptatt av medmenneskelighet og solidaritet med de svakeste, og prioriterer økt livskvalitet fremfor fortsatt vekst for de av oss som allerede har mer enn nok materielle goder. Svend Olav bor på Heer.

Sander Ravndal
1. vara HOOK
Kontakt: ravndalsander(a)gmail.com

Sander kommer opprinnelig fra Sola men flyttet til Drøbak i 2015, for å være nærmere sin kones familie. Han bor nå på Heer med to barn. Sander er utdannet barnevernspedagog å jobber i Drøbak.
– Jeg liker Miljøpartiet sitt syn på den offentlige skolen som hjørnesteinen i skolesystemet. Samtidig som partiet ser behovet og verdien av pedagogiske alternativer, sier Sander.
Nasjonalt verdsetter Sander at MDG setter føre-var-prinsippet når det gjelder klima-, og miljøutfordringer.