Om grønn politikk

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt.

Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper:

solidaritet med andre mennesker
solidaritet med fremtidige generasjoner
solidaritet med dyr og natur

Miljøpartoet De Grønne i Norge er en del av en voksende, global grønn bevegelse, og partiet er medlem av European Green Party (EGP) og Global Greens.

Grønn politikk i Norge baserer seg på følgende prinsipprogram. Les også gjerne arbeidsprogrammet for Stortinget og Akershus fylkes valgprogram for 2015 – 2018. Arbeidsprogrammet for Stortinget er for tiden under revisjon innfør ny stortingsperiode.

Veivalg for miljøet

Vår blokkuavhengighet skal gi oss handlingsrom.​ De Grønne partiene over hele verden har vokst frem som et motsvar til konsekvensene fra blokkpolitikk ført av røde og blå partier. Vi er ikke opptatt av politiske blokker. Det betyr at vi kan samarbeide og forhandle med både høyre­- og venstresiden for å få mest mulig gjennomslag for grønn politikk, og at vi kan hente de beste løsningene fra alle for å nå våre mål.

VeiValg