Vil du bidra?

Vil du være med å gjøre Frogn til et grønt, bærekraftig lokalsamfunn? Det er mange måter å bidra på.

  • Bli medlem i Miljøpartiet De Grønne!
  • Kontakt styret og fortell hva du har lyst til å gjøre, eller at du kan bidra i pågående arbeid.
  • Du kan støtte oss økonomisk. Sett inn et bidrag på vårt konto i Cultura Bank, kontonr. 1254 62 14115
  • Fortell venner og familie hvorfor du synes grønn politikk er viktig.
  • Ta miljøvennlige valg i hverdagen.
  • Støtt lokalt næringsliv og bidra til lokalsamfunnet gjennom f.eks. frivillighet