Nyheter

Kategori: Grønne Politikkområder

Scott Randall

I media – Glimrende nyheter om Frogns klimamål, men …

Frogn MDGs Scott Randall diskuterer i Amta viktige sider ved kommunens klimamål og klimaregnskap. Les hele teksten her!

...
Miljøpartiet De Grønne

Innlegg og fellesforslag om skolestruktur i Frogn

Innlegg og vedtatt fellesforslag om skolestruktur i Frogn  til kommunestyremøtet den 15. juni 2021, fra henholdsvis Formannskapets behandling den 9. juni 2021 og Hov...

Miljøpartiet De Grønne

MDGs forslag til Hovedutvalget for miljø-, plan-og byggesaker 26. april 2021

HMPB-27/21 Søknad om endring av detaljregulering for Skogveien 31 -35 -plan-ID 071-1700, og HMPB-34/21 Dispensasjon i 100-meters beltet og maks tillatt BRA for fritid...

Miljøpartiet De Grønne

MDGs forslag i Formannskapet 17. mars 2021

Under følger to forslag som fremmes av MDG i Formannskapsmøtet den 17. mars, i sakene Evaluering av sommer 2020 og forslag til tiltak 2021, og Vikens handlingsprogra...

Miljøpartiet De Grønne

Spørsmål fra MDG i HMPB vedrørende oppgradering av veilys

Spørsmål fra MDG i HMPB 15.03.21 vedrørende oppgradering av veilys i private veier.

...
Strand Elleskjær

Forvirret om bygging i strandsonen i Drøbak? Dette mener MDG

Strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Det er et nasjonalt mål og ønsket av både MDG, befolkningen, Regjeringen og opposisjon...

Bærekraftige byer og samfunn

I media – Hvordan finansiere en byutviklingsplan?

Dette innlegget, skrevet av Linda Byström i Frogn MDG og publisert i AMTA, er et tilsvar til Frogn Venstres kommentar: Frogn ...

Miljøpartiet De Grønne

Interpellasjon om utenforskap

Interpellasjon om utenforskap til kommunestyremøtet i Frogn kommune den 22.mars 2021

...
Osloveien

MDGs forslag til Kommunestyret 8. februar 2021

Forslag til Kommunestyret 8. februar 2021: KS-4/21  –  Førstegangsbehandling  –  Områdeplanfor Dyrløkke, Ullerud, Seiersten(Byutviklingsplanen) og K...

Budsjettbehandling 2021-2023

MDGs mål er en kommune som tar vare på mennesker, klima og miljø. I år har vi gjennom godt samarbeid med de 6 andre samarbeidspartiene utformet et forslag som vi m...