I media – Glimrende nyheter om Frogns klimamål, men …

Scott Randall

Frogn MDGs Scott Randall diskuterer i Amta viktige sider ved kommunens klimamål og klimaregnskap. Les hele teksten her!

15. juni, 2021

Les innleggene i AMTA her:
Glimrende nyheter om Frogns klimamål, men…

Kommunens lokale klimagassutslipp har siste rapporterte år (2019) gått ned med 8%, og Frogn er dermed på god vei mot hovedmålet vårt for klima og energi! Dette er en kjempe gladsak som Frogns innbyggere bør være stolte av og noe som MDG jubler over. Hvis vi holder denne nedgangen frem til 2030, oppfyller vi kommunens overordnede mål om 60 % reduksjon i direkte klimagassutslipp (fra 1991 nivåene). Dette betyr at vi trenger ca. 1000 tonn CO₂ekv nedgang hvert år frem til 2030. Mesteparten av direkte utslipp i Frogn kommer fra eksos fra veitrafikk når man ser bort fra sjøfart.

Men, har klimaregnskapet vårt skjulte overraskelser? Kommunen har flere utbyggingsprosjekter som vil legge til indirekte klimagassutslipp på et tidspunkt når vi trenger minsking. Indirekte utslipp kommer med endring av arealbruk, f.eks. fra skog til bygninger, når vi fjerner areal som binder CO₂, med areal som slipper ut CO₂. MDG har estimert at Kolstad vil legge til ca. 1000 tonn CO₂ indirekte utslipp i utbyggingsåret, Holt Park ca. 500 tonn og Drøbak Hageby/Nordre Elle ca. 300 tonn. Disse prosjektene fører totalt til ca. 14 000 tonn CO₂ indirekte utslipp over en periode på 20 år, i tillegg til et ukjent antall tonn CO₂ i direkte utslipp. Indirekte utslipp er foreløpig ikke tatt med i klimaregnskapet vårt og er derfor ikke gjenspeilet i klimamålet.

Klimaregnskapet vårt peker foreløpig i riktig retning på overflaten, men om man tar hensyn til disse indirekte utslippene fra fremtidige utbyggingsprosjekter, kan resultatet dessverre se litt annerledes ut. Klimaet vårt bryr seg ikke om utslipp er direkte eller indirekte, kun om totale utslippet går mye ned, noe som blir vanskelig i Frogn når det vedtas utbyggingsprosjekter med arealendringer som påvirker evnen til å binde opp CO₂.

MDG kommer til å synliggjøre denne problemstillingen fremover i politiske saker, og vi skal stå på for tiltak som gir oss en sjanse til å minske de totale klimagassutslippene i kommunen vår.