Spørsmål fra MDG i HMPB vedrørende oppgradering av veilys

Spørsmål fra MDG i HMPB 15.03.21 vedrørende oppgradering av veilys i private veier.

14. mars, 2021

Spørsmål:

Etter kommunestyrets vedtak i sak 19/01286 i februar 2019 har kommunen påtatt seg jobben med oppgradering av veilys i private veier. Dette kom blant annet som konsekvens av forbudet mot kvikksølvdamplamper. Det er et godt miljøtiltak, og nye installasjoner benytter seg av langt mindre energikrevende LED-armaturer.

Men mange LED-armaturer har høye fargetemperaturer og potensielt et “sprikende” lys som ikke er avskjermet mot himmelen. Mange opplever det som mer intenst og kaldt. På Facebookgruppa Drøbaksvenner har det vært nevnt at beboere har fått ny belysning som er kaldt og hvitt. Noen mener at den nye belysningen de har fått i gata er lik den gamle, og at de er fornøyde.

Hvilke vurderinger har rådmannen gjort ved utskiftning til LED-armaturer når det kommer til lysstyrke, potensiell lysforurensing og fargetemperaturer? Er det utarbeidet retningslinjer, og er det tatt et bevisst valg til kvalitet og opplevelse av lyset for de som bor i nærheten, og for å sikre et minst mulig negativ lyspåvirkning?