Nyheter

Kategori: Handlingsplan og budsjettsaker

Miljøpartiet De Grønne

MDGs forslag i Formannskapet 17. mars 2021

Under følger to forslag som fremmes av MDG i Formannskapsmøtet den 17. mars, i sakene Evaluering av sommer 2020 og forslag til tiltak 2021, og Vikens handlingsprogra...

Bærekraftige byer og samfunn

I media – Hvordan finansiere en byutviklingsplan?

Dette innlegget, skrevet av Linda Byström i Frogn MDG og publisert i AMTA, er et tilsvar til Frogn Venstres kommentar: Frogn ...

Budsjettbehandling 2021-2023

MDGs mål er en kommune som tar vare på mennesker, klima og miljø. I år har vi gjennom godt samarbeid med de 6 andre samarbeidspartiene utformet et forslag som vi m...

Miljøpartiet De Grønne

Delegering, demokrati og lokalpolitikk

Det tas mange tusen avgjørelser i en kommune hver dag. Som politikere er vi derfor avhengige av å delegere ansvar til rådmann og administrasjon. Måten vi velger å...

Politisk møte

I media: Det tunge ansvaret

Frogn kommunes økonomiske situasjon har forandret seg fra svært god til svært dårlig på bare seks år. Kommunestyret må ta ansvar for å bygge opp en kommune som...

Tanker om handlingsplan og budsjett 2020-2023

Frogn kommunes økonomi har kommet under betydelig press de siste årene. Ved kommunevalget i 2015 hadde Frogn kommune et stort driftsme...

Forslag til handlingsplan og budsjett 2017-2020

I forslag til handlingsplan og budsjett 2017-2020 foreslår MDG en rekke tiltak for bærekraftig utvikling.

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs budsjett og forslag til handlingsplan 2016 – 2019

I forbindelse med budsjett og handlingsplan fremmet MDG flere forslag. Her finner du en oversikt og resultater.

...