Nyheter

Kategori: Kommunereform

Miljøpartiet De Grønne

Åpent møte om kommunesammenslåing

Velkommen til åpent møte! Et møte uten politisk agenda hvor du kan komme for å diskutere eller stille spørsmål.

ORDET ER FRITT!

...
Miljøpartiet De Grønne

Hva med verdidemokratiet?

I diskusjonen om kommunereform har en eventuell storkommunes påvirkning på lokaldemokratiet vært et viktig tema. Et pekepinn på hvordan representasjon sikres kan...

Valget er ditt, men dette mener MDG

Det nærmer seg dagen da vi må bestemme om vi skal bli en del av en storkommune eller ikke. Er det fremforhandle alternativet med fire andre Follo-kommuner bra nok? M...

Miljøpartiet De Grønne

Kommunereformen – Åpent medlemsmøte

Kommunestyret er i forhandlinger med nabokommunene om ulike sammenslåingsalternativer. Hva mener du?

...