Hva med verdidemokratiet?

I diskusjonen om kommunereform har en eventuell storkommunes påvirkning på lokaldemokratiet vært et viktig tema. Et pekepinn på hvordan representasjon sikres kan være hvordan Follokommunene velger å tilsette medlemmer til ”Fellesnemnda”.

 

2. juni, 2016

Fellesnemnda er den gruppe politikere som skal legge de detaljerte premissene for hvordan den nye Follo kommune skal se ut. Fra et ev. vedtak om sammenslåing i juni 2016, til faktisk sammenslåing i januar 2020. Nemnda skal bestå av 5 representanter fra hver kommune, som velges med simpelt flertall i hvert kommunestyre.

Den plattform som ligger til grunn for folkeavstemning og videre arbeid er skrevet med store ord. En fin ramme med felles mål og gode hensikter det er vanskelig å si seg uenig i, men med godt om rom for fremtidig politisk fargelegging i detaljer og prioriteringer.

Det er derfor vesentlig hvem som sitter i den nemnd som skal gjøre store ord til konkrete beslutninger og handling. Mens plattformen vi nå går til urnene for å stemme på ble bestemt i løpet av tre dager i Son, skal fellesnemnda bruke mer enn tre år på fortsettelsen. 5 representanter fra hver kommune sikrer lokal representasjon og «lokaldemokrati». Men hva med representasjon av verdier? Kanskje vi kan kalle det verdidemokratiet, det som speiler den politiske sammensetningen befolkningen har stemt på i inneværende periode.

For det er vel ikke et godt demokratisk prinsipp at det bare er de 2-3 største partiene fra fem kommuner som skal sitte ved tegnebrettet når nye Follo kommune skal tegnes? Er det ikke minst like viktig med en representasjon som vokter alle Follos innbyggeres verdier?

Mitt spørsmål til Follo-kommunenes ordførere; hvordan skal dere sikre riktig partipolitisk representasjon i den så kalte fellesnemnda?