Kommunereformen – Åpent medlemsmøte

Kommunestyret er i forhandlinger med nabokommunene om ulike sammenslåingsalternativer. Hva mener du?

21. april, 2016

Våre representanter i Kommunestyret, Linda Byström og Henrik Mathiesen, ønsker dialog med flest mulig før de går til avstemming om videre arbeid med kommunereform i kommunestyremøtet 2. Mai og deretter 20. juni. Vi håper derfor at så mange som mulig kan komme på åpent medlemsmøte, eller har mulighet å sende oss innspill i forkant til frogn@mdg.no.

Medlemsmøtet holdes torsdag 28. april kl. 18.00 på rådhuset. 

(Tverrpolitisk referansegruppe om kommunereform har møte tidligere samme dag fra kl. 16 til 18 i Rådhuset. Referansemøtet er åpent for alle, uten talerett.)

Etter møtet om reform blir det åpent gruppemøte om saker som skal opp i kommunestyret den 2. mai.

Dagsorden

Tema: Kommunereform 

1)      Redegjørelse for kommunestyregruppas arbeid med kommunereform så langt

2)      Redegjørelse for situasjonen i nabokommunene

3)      Diskusjon om mandat for kommunestyregruppa om veien videre.

Tema: Åpent gruppemøte

1)      Informasjon om kommende saker i Kommunestyret

Vi gleder oss til å se så mange av dere som overhodet mulig på møtet. Dette er din mulighet til å påvirke, og stemme, over det alternativ du har mest tro på for Frogns fremtid.