Nyheter

Kategori: Leserinnlegg

Scott Randall

I media – Glimrende nyheter om Frogns klimamål, men …

Frogn MDGs Scott Randall diskuterer i Amta viktige sider ved kommunens klimamål og klimaregnskap. Les hele teksten her!

...
Scott Randall

Korte refleksjoner etter Landsmøtet fra delegat nr 183

Mange stusser over enkelte vedtak som ble fattet nå på MDGs landsmøte. Som landsmøtedelegat for Viken fra Frogn er jeg også en av de, men jeg har kommet til å fo...

Bærekraftige byer og samfunn

I media – Boligbygging på ville kjerreveier

Frogn MDG er opptatt av boligbyggingen skal ta hensyn til mennesker, klima og miljø. Vi ønsker trygge skoleveier, grønne lunger og at det legges til rette for gåen...

I media – Rett for hvem?

MDGs Linda Byström, utvalgsleder i Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker, tar i leserinnlegg i AM...

I media: Det tunge ansvaret

Frogn kommunes økonomiske situasjon har forandret seg fra svært god til svært dårlig på bare seks år. Kommunestyret må ta ansvar for å bygge opp en kommune som...

Henrik Mathiesen

I media: Biltrafikk i Frogn

Skal ikke Frogn stagge veksten i biltrafikken? Spørsmålet stiller Henrik Mathiesen i Frogn MDG, som skriver at kommunen og dens innbyggere må bli med på den nasjon...

Bærekraftige byer og samfunn

I media: Kolstad og Frogns klimaregnskap

Kolstad ødelegger Frogn kommunes klimaregnskap, skriver Henrik Mathiesen fra Frogn MDG i Amta den 1. oktober 2020. «Byggingen av tverrvei og boliger på Kolstad...

Frogns 120 tiltak for klima

Det har vært både skolestreik og klimabrøl. Barn, unge og voksne krever tiltak for å redusere klimagassutslipp og ødeleggelse av natur.

Like før sommeren ...

Demokrati er mer enn valg

MDG har programfestet større grad av medvirkning for innbyggerne og mener ny teknologi gir rom for et mer deltakende demokrati. Vi må ...

Skal vi fylle Seiersten stadion med fem tusen oppmalte bildekk?

I mer enn tre år har Miljøpartiet De Grønne forsøkt å få kommunestyret med på å stoppe bruk av oppmalte bildekk som fyllmasse på kunstgressbanene i Frogn.

...