Nyheter

Kategori: Kommunal forvaltning

Miljøpartiet De Grønne

Innlegg og fellesforslag om skolestruktur i Frogn

Innlegg og vedtatt fellesforslag om skolestruktur i Frogn  til kommunestyremøtet den 15. juni 2021, fra henholdsvis Formannskapets behandling den 9. juni 2021 og Hov...

Miljøpartiet De Grønne

MDGs forslag til Hovedutvalget for miljø-, plan-og byggesaker 26. april 2021

HMPB-27/21 Søknad om endring av detaljregulering for Skogveien 31 -35 -plan-ID 071-1700, og HMPB-34/21 Dispensasjon i 100-meters beltet og maks tillatt BRA for fritid...

Miljøpartiet De Grønne

Spørsmål fra MDG i HMPB vedrørende oppgradering av veilys

Spørsmål fra MDG i HMPB 15.03.21 vedrørende oppgradering av veilys i private veier.

...
Strand Elleskjær

Forvirret om bygging i strandsonen i Drøbak? Dette mener MDG

Strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Det er et nasjonalt mål og ønsket av både MDG, befolkningen, Regjeringen og opposisjon...

Bærekraftige byer og samfunn

I media – Hvordan finansiere en byutviklingsplan?

Dette innlegget, skrevet av Linda Byström i Frogn MDG og publisert i AMTA, er et tilsvar til Frogn Venstres kommentar: Frogn ...

Osloveien

MDGs forslag til Kommunestyret 8. februar 2021

Forslag til Kommunestyret 8. februar 2021: KS-4/21  –  Førstegangsbehandling  –  Områdeplanfor Dyrløkke, Ullerud, Seiersten(Byutviklingsplanen) og K...

Budsjettbehandling 2021-2023

MDGs mål er en kommune som tar vare på mennesker, klima og miljø. I år har vi gjennom godt samarbeid med de 6 andre samarbeidspartiene utformet et forslag som vi m...

Miljøpartiet De Grønne

Delegering, demokrati og lokalpolitikk

Det tas mange tusen avgjørelser i en kommune hver dag. Som politikere er vi derfor avhengige av å delegere ansvar til rådmann og administrasjon. Måten vi velger å...

I media – Rett for hvem?

MDGs Linda Byström, utvalgsleder i Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker, tar i leserinnlegg i AM...

I media: Det tunge ansvaret

Frogn kommunes økonomiske situasjon har forandret seg fra svært god til svært dårlig på bare seks år. Kommunestyret må ta ansvar for å bygge opp en kommune som...