Nyheter

Kategori: Kollektivtrafikk

Miljøpartiet De Grønne

Bilfrie områder i Drøbak?

Hvordan skal flere innbyggere, og helst flere turister, ta seg fra A til B i Drøbak tettsted – samtidig som vi reduserer biltrafikken og skaper et hyggeligere o...

Miljøpartiet De Grønne

Får vi et godt kollektivknutepunkt ved Seiersten?

I forbindelse med Ruters ruteomlegging har Miljøpartiet de Grønne spurt kommunestyret om hvilken tilrettelegging av Seietsten som kollektivknutepunkt som er planlagt...

Miljøpartiet De Grønne

Nye rutetider i Drøbak & Frogn

Ruter har offentliggjort nye bussruter til og fra Drøbak. Rutene skal kjøres fra 21. juni 2015. Her er store forbedringer, og vi er spesielt glade for at Seiersten n...