Nyheter

Kategori: Samferdsel & kollektivtrafikk

Miljøpartiet De Grønne

MDGs forslag i Formannskapet 17. mars 2021

Under følger to forslag som fremmes av MDG i Formannskapsmøtet den 17. mars, i sakene Evaluering av sommer 2020 og forslag til tiltak 2021, og Vikens handlingsprogra...

Bærekraftige byer og samfunn

I media – Boligbygging på ville kjerreveier

Frogn MDG er opptatt av boligbyggingen skal ta hensyn til mennesker, klima og miljø. Vi ønsker trygge skoleveier, grønne lunger og at det legges til rette for gåen...

Henrik Mathiesen

I media: Biltrafikk i Frogn

Skal ikke Frogn stagge veksten i biltrafikken? Spørsmålet stiller Henrik Mathiesen i Frogn MDG, som skriver at kommunen og dens innbyggere må bli med på den nasjon...

Bærekraftige byer og samfunn

I media: Kolstad og Frogns klimaregnskap

Kolstad ødelegger Frogn kommunes klimaregnskap, skriver Henrik Mathiesen fra Frogn MDG i Amta den 1. oktober 2020. «Byggingen av tverrvei og boliger på Kolstad...

Hva vil MDG med Nordre Frogn?

Mange velgere er opptatt av utviklingen i Nordre Frogn. Hva mener MDG? Les et lenger innlegg fra vår 5. kanditat Inger-Johanne Marheim om hennes tanker, fundert i Fro...

Frogns 120 tiltak for klima

Det har vært både skolestreik og klimabrøl. Barn, unge og voksne krever tiltak for å redusere klimagassutslipp og ødeleggelse av natur.

Like før sommeren ...

Miljøpartiet De Grønne

Nei LO, De Grønne vil åpenbart styrke kollektivtilbudet i Follo

Kjære LO Follo, vet dere virkelig ikke at MDG vil styrke kollektivtilbudet i Follo?

Det er valginnspurt, og LO har kommet på banen. I disse dager får alle LO...

Demokrati er mer enn valg

MDG har programfestet større grad av medvirkning for innbyggerne og mener ny teknologi gir rom for et mer deltakende demokrati. Vi må ...

Bærekraftige byer og samfunn

Boliger alene lager ingen by

Den 31. mai skriver Ordfører og førstekandidat for Høyre at boligbygging er et av de viktigste grepene som må tas i den neste fireårsperioden. De fleste partier e...

Bærekraftige byer og samfunn

Vi kan bygge en grønnere by i stedet for å legge asfalt i marka

«Alle» ønsker vi flere boliger i Frogn. Spesielt ønsker vi at flere unge og barnefamilier flytter hit, og at vi har gode omsorgsboliger for dem som har bodd her le...