Nyheter

Kategori: Skole og oppvekst

Miljøpartiet De Grønne

Innlegg og fellesforslag om skolestruktur i Frogn

Innlegg og vedtatt fellesforslag om skolestruktur i Frogn  til kommunestyremøtet den 15. juni 2021, fra henholdsvis Formannskapets behandling den 9. juni 2021 og Hov...

Miljøpartiet De Grønne

Interpellasjon om utenforskap

Interpellasjon om utenforskap til kommunestyremøtet i Frogn kommune den 22.mars 2021

...

Budsjettbehandling 2021-2023

MDGs mål er en kommune som tar vare på mennesker, klima og miljø. I år har vi gjennom godt samarbeid med de 6 andre samarbeidspartiene utformet et forslag som vi m...

Bærekraftige byer og samfunn

I media – Boligbygging på ville kjerreveier

Frogn MDG er opptatt av boligbyggingen skal ta hensyn til mennesker, klima og miljø. Vi ønsker trygge skoleveier, grønne lunger og at det legges til rette for gåen...

MDGs politikk i Nordre Frogn

Mange lurer på partienes politikk i Nordre Frogn. I MDGs kortprogram står noe, men for de aller fleste som bor eller er glad i denne delen av kommunen forstår vi ve...

Hva vil MDG med Nordre Frogn?

Mange velgere er opptatt av utviklingen i Nordre Frogn. Hva mener MDG? Les et lenger innlegg fra vår 5. kanditat Inger-Johanne Marheim om hennes tanker, fundert i Fro...

Skal vi fylle Seiersten stadion med fem tusen oppmalte bildekk?

I mer enn tre år har Miljøpartiet De Grønne forsøkt å få kommunestyret med på å stoppe bruk av oppmalte bildekk som fyllmasse på kunstgressbanene i Frogn.

...

Valg 2019 – for mennesker og miljø!

Lurer du på hva du skal stemme i årets lokalvalg?

Finn ut om Miljøpartiet de Grønne er partiet for deg!

...
Miljøpartiet De Grønne

Interpellasjon – Tomgangskjøring

Når foreldre i Frogn henter sine barn på skole, trening og andre fritidsaktiviteter er det dessverre mange som velger å la bilen stå på tomgang mens de venter.

MDG vil utrede mulighet for Ungdomscafé i helsebygget

MDG forslår at rådmannen kommer med en sak til Kommunestyret om hvordan Helsebygget, f.eks. noen dager i måneden, kan åpnes opp på kveldstid for ungdom på videre...