Skal vi fylle Seiersten stadion med fem tusen oppmalte bildekk?

I mer enn tre år har Miljøpartiet De Grønne forsøkt å få kommunestyret med på å stoppe bruk av oppmalte bildekk som fyllmasse på kunstgressbanene i Frogn.

14. august, 2019

Vi jobber også med å få på plass et strengt regelverk rundt idrettens forvaltning av dette miljøfarlige avfallet i forbindelse med snøbrøyting, vedlikehold og daglig bruk. Det er dessuten viktig å få kartlagt hvor det blir av de 150 oppmalte bildekkene som eksperter antar forsvinner fra en kunstgressbane som Seiersten årlig.

Torsdag 15. august skal Formannskapet møtes til omkamp om et vedtak som sier at vi skal fylle vår mest brukte idrettsbane med fem tusen bildekk som utgjør 100 tonn miljøfarlig avfall som ikke brytes ned naturlig, som ikke kan resirkuleres og som inneholder en rekke livsfarlige tungmetaller og kjemikalier.

H, FrP og SP utgjør et flertall som sier de ikke vil revurdere vedtaket. De sier de lytter til idretten, leverandører og statlige etater som så langt har konkludert med at det ikke finnes fullgode alternativer til oppmalte bildekk dersom banen skal brukes hele året. Vedtaket har også et bakteppe i en lang og vond historie om flere langvarige stengninger av Seiersten fordi Frogn måtte prøve ut en ny type undervarme som ikke fungerte for å få tippemidler til anlegget.

MDG beklager allikevel at H, FrP og SP står i spissen for et kommunestyre som i denne perioden ikke har fattet tydelige vedtak om å slutte å forurense nærmiljø og eksponere barn og unge for miljøfarlig avfall. Vi beklager også at ordfører har glemt å følge opp sitt løfte om å lage en sak der kommunen gjør en skikkelig utredning av tilgjengelige alternativer til oppmalte bildekk og et regelverk for håndtering av dette miljøfarlige avfallet på idrettsbanene i Frogn.

Miljøpartiet De Grønne mener at Formannskapet nå må fatte et generelt vedtak om å stoppe bruk av oppmalte bildekk på Seiersten og de andre kunstgressbanene i Frogn. Det finnes en rekke små bedrifter i Norge som jobber på spreng med å utvikle miljøvennlige alternativer. Noen av disse har slikt materiale klare til levering. Problemet er at fotballforbundet og flere kommuner nøler med å prøve ut alternative fyllmasser. Spesielt på baner med så mye bruk på så høyt nivå som Seiersten.

MDG mener at kommune og idrettslag nå må ta et ansvar for vårt eget nærmiljø. Det finnes alternativer som er klar for utprøving i stor skala. Det finnes statlig finansiering som kan redusere utgiftene og det finnes statlige garantier som kan redusere risiko dersom løsningene ikke fungerer. Noen må vise vei! Det er ingenting i veien for at Seiersten kan bli en foregangsarena for nye miljøvennlige produkter som kunne gi mindre miljøbelastning, mer trivsel og sågar ny prestisje for fotballen i Frogn.

Dessverre er dette aldri blitt skikkelig utredet. Flertallet i kommunestyret har gitt sterke signaler til kommunens administrasjon om at oppmalte bildekk er den foretrukne fyllmassen på grunn av pris og spilleopplevelse. Sommel fra ordfører om å utrede alternativer har ikke gjort saken bedre. I mellomtiden har MDG ved flere anledninger vist at idrettslaget ikke har klart å hindre omfattende spredning av gummigranulat til jord og vann rundt banene i Frogn.

I Formannskapsmøtet på torsdag ser MDG fortsatt en mulighet for å få flertallet til å snu. Det finnes miljøvennlige alternativer, statlig finansiering og et idrettsforbund med ambisjoner om å prøve ut alternative løsninger til oppmalte bildekk på idrettsbanene i Norge.

Skal vi bruke mulighetene som ligger i forsinkelsene som har oppstått i arbeidet på Seiersten? Eller skal vi bare si at Frogn kommune ikke er klare for å ta et stort skritt nærmere en mer miljøvennlig framtid? Godt valg.

Av Henrik F. Mathiesen