Nyheter

Kategori: Byutvikling

Miljøpartiet De Grønne

Innlegg og fellesforslag om skolestruktur i Frogn

Innlegg og vedtatt fellesforslag om skolestruktur i Frogn  til kommunestyremøtet den 15. juni 2021, fra henholdsvis Formannskapets behandling den 9. juni 2021 og Hov...

Miljøpartiet De Grønne

MDGs forslag til Hovedutvalget for miljø-, plan-og byggesaker 26. april 2021

HMPB-27/21 Søknad om endring av detaljregulering for Skogveien 31 -35 -plan-ID 071-1700, og HMPB-34/21 Dispensasjon i 100-meters beltet og maks tillatt BRA for fritid...

Strand Elleskjær

Forvirret om bygging i strandsonen i Drøbak? Dette mener MDG

Strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Det er et nasjonalt mål og ønsket av både MDG, befolkningen, Regjeringen og opposisjon...

Bærekraftige byer og samfunn

I media – Hvordan finansiere en byutviklingsplan?

Dette innlegget, skrevet av Linda Byström i Frogn MDG og publisert i AMTA, er et tilsvar til Frogn Venstres kommentar: Frogn ...

Osloveien

MDGs forslag til Kommunestyret 8. februar 2021

Forslag til Kommunestyret 8. februar 2021: KS-4/21  –  Førstegangsbehandling  –  Områdeplanfor Dyrløkke, Ullerud, Seiersten(Byutviklingsplanen) og K...

Bærekraftige byer og samfunn

I media – Boligbygging på ville kjerreveier

Frogn MDG er opptatt av boligbyggingen skal ta hensyn til mennesker, klima og miljø. Vi ønsker trygge skoleveier, grønne lunger og at det legges til rette for gåen...

I media – Rett for hvem?

MDGs Linda Byström, utvalgsleder i Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker, tar i leserinnlegg i AM...

I media: Biltrafikk i Frogn

Skal ikke Frogn stagge veksten i biltrafikken? Spørsmålet stiller Henrik Mathiesen i Frogn MDG, som skriver at kommunen og dens innbyggere må bli med på den nasjon...

Bærekraftige byer og samfunn

I media: Kolstad og Frogns klimaregnskap

Kolstad ødelegger Frogn kommunes klimaregnskap, skriver Henrik Mathiesen fra Frogn MDG i Amta den 1. oktober 2020. «Byggingen av tverrvei og boliger på Kolstad...

Høstskog

Kolstad – en historie om å bygge seg baklengs inn i fremtiden

Snart skal det fattes en politisk beslutning om bygging av 800 boliger på Kolstad. Vedtaket, som etter alle solemerker ser ut til å få flertall, vil få avgjørende...