Nyheter

Kategori: Ukategorisert

Scott Randall

Korte refleksjoner etter Landsmøtet fra delegat nr 183

Mange stusser over enkelte vedtak som ble fattet nå på MDGs landsmøte. Som landsmøtedelegat for Viken fra Frogn er jeg også en av de, men jeg har kommet til å fo...

Miljøpartiet De Grønne

Nasjonal markering for «Evakuer barna fra Moria nå!»

Lørdag den 28.november er det nasjonal markering for «Evakuer barna fra Moria nå!». Regjeringen kommer til å få overrakt nesten 90.000 Redd Barna-under...

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet de grønnes valgprogram er vedtatt!

Den 19. august vedtok vi vårt første lokale valgprogram.

Du kan laste det ned som PDF eller lese avsnitt for avsnitt direkte på våre webbsider. Mer informas...