23 sterke navn på historiens første grønne liste i Frogn!

07Torsdag den 26. februar ble det avhold vellykket års- og nominasjonsmøte. Det var første gang vårt relativt ferske lokallag holdt ordinarie årsmøte, og flere medlemmer og ikke medlemmer møtte opp tidlig for å høre på et inspirerende innlegg fra Øyvind Solum fra Miljøpartiet de grønne på Nesodden.

I tillegg til nytt styre, ble det på dette møte også for første gang valgt en grønn liste til kommunevalget 2015. Bare drøyt et år etter stiftelse stiller vi med hele 23 navn på lista vår! Listen er godt balansert med halvparten menn og halvparten kvinner og et alderspenn som går fra skoleelev på videregående skole til pensjonister.

Nå skal vi gjøre oss klare for valgkamp – vi gleder oss!

Gruppebilde 2