Arbeidet med utforming av lokalt valgprogram er i gang!

For noen dager siden publiserte Akershus MDG sitt fylkesprogram for perioden 2015-2019. Nå tar vi for allvor tak i arbeidet med å utforme vårt første lokale program for Frogn. Gruppen som er satt ned for å jobbe med saken består av Svend Olav Aagedal, Stefan Docksjø og Kari Elliott.

Men vi trenger litt hjelp fra våre medlemmer og andre grønne Frogn-medborgere.

Hva mener du er viktig for Frogn-MDG å jobbe for i neste valgperiode?

Alle forslag mottages med takk. Det kan være enkle kulepunkter eller konkrete forslag til utforming av tekst i programmet. Et tips for alle som ønsker å gi innspill er å se på fylkesprogrammet, som allerede har mye god lokalpolitikk som vi ønsker å få med oss videre, men som trenger lokal tilpassing og konkretisering.

Innspill sendes til oss på frogn(a)mdg.no. Helst før 1. januar 2105.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Endelig valgprogram vedtas på årsmøte den 5. februar 2014.

Anbefalier også MDGs prinsipprogram og arbeidsprogram for Stortingsperioden 2013 – 2017.