Visjon & sak – tanken bak

I tirsdagens AMTA (23. februar) var det to leserinnlegg som begge med fordel kan “besvares” i ett og samme innlegg. Der Steinar Grønlie mener man bør tenke seg om flere ganger før man foreslår noe, etterlyser Øivind Edsem mer informasjon om partienes visjoner etter valget. Og der Øivind lurer på om politikerne drukner i enkeltsaker, viser Steinar til mange enkeltsaker politikere bør tenke på før de foreslår noe.

MDG har en visjon, blant andre, om Drøbak som en urban oase ved sjøen hvor vi tar vare på historien for fremtiden. I den visjonen ligger et ønske om å stoppe utviklingen med stadig mer trafikk i Gamle Drøbak. Kommunens planer om videre fortetting med flere boliger og næringsarealer vil, uten grep, gi økt trafikk i trange gater. Det mener vi vil gjøre Drøbak mindre attraktivt både som bosted og opplevelse. Ikke minst forringer det verdien av Drøbak som historisk viktig tettsted.

Vi ønsker å jobbe for en utvikling hvor det er mer plass til mennesker og aktiviteter i det offentlige rom. Derfor vår visjon om på sikt å forvandle hele eller deler av Bankløkka til en aktivitets- og møteplass for barn i alle aldre – faktisk slik som det opprinnelig var tenkt. Men kanskje også til bruk som parkeringsplass ved behov, for eksempel vinterstid når sykkelen ikke er like attraktiv og aktivitetsnivået i byen er litt lavere. Vårt forslag om Bankløkka som plass for store konserter av og til, er en del av den visjonen. Slik at det å arrangere konserter ikke betyr å stenge av torget eller badeparken for andre mennesker og aktiviteter. Å sette av et areal tilsvarende hele Drøbak torg, som i dag rommer mange hundre glade mennesker, ville ta ca 25 av 143 parkeringsplasser.

Vi tror visjonen om bilfrie områder, sammen med gode løsninger for gående, syklende og kollektivtransport, vil øke Drøbaks attraksjons-kraft. Hvis man mener at det ennå ikke er gode nok alternativer til bilen, så finnes det i hvert fall et stort uforløst potensiale. Samtidig gir en fortsatt satsing på den arealkrevende bilen, om den så er drevet frem av luft og god vilje, et tak på hvor mange mennesker vi kan ta mot i den arealbegrensede byen vår. La oss derfor satse på og fokusere på de løsninger som ikke gir unødige begrensninger i fremtiden.

Det fører oss til enkeltsaken om å stenge en gate. Fordi veien fra visjon til realisasjon går gjennom mange små enkeltsaker.

Det er helt klart slik at det å stenge en gate ett sted betyr mer trafikk et annet sted. Men å ikke prøve å ta grep for å begrense trafikk, betyr mer trafikk – overalt. Og i saken om å stenge en gate er det selvsagt viktig å ha med seg visjonen om en by med totalt sett mindre biltrafikk, og andre enkeltsaker som må til for å bygge opp under denne visjonen. Vi ønsker for eksempel også i større grad å gjøre bruk av miljøgater. Her er Niels Carlsens gate en spennende mulighet.

Akkurat hvilke gater som kan eller bør stenges, og hvilke som kan tilpasses til å bli miljøgater, skal vi ha fagfolk til å si noe om. Rundkjøringsprinsippet ditt Steinar må selvsagt også vurderes (tusen takk for konstruktivt forslag!), og MDG hadde gjerne sett at kommunen jobbet mer aktivt med å få alle innbyggerne til å komme med både gjennomtenkte og ugjennomtenkte innspill på hvordan vi kan lage et levende sentrum. For MDG handler det i hvert fall om mer enn biler og parkeringsplasser.

Og akkurat nå behandles veldig mange enkeltsaker som kommer til å få stor betydning for om vår visjon om at en historisk, urban oase ved sjøen skal kunne realiseres.