Umulig mulighet i Drøbak

Mange klager på utviklingen i gamle Drøbak og har sterke ønsker om mer liv og røre. Så ønsker deler av næringslivet å bruke kommunal grunn til utvikling av mer byliv, og plutselig ble «liv og røre» underordnet fremkommelighet for privatbiler.

7. mai, 2018

MDG ser en situasjon hvor den private bilen verdsettes og prioriteres høyere enn menneskene som ønsker å oppleve byen. Rådmannen, med sine fagfolk, mener det kan være mulig å prioritere annerledes. Men majoriteten sier det er umulig. Det er så umulig at man ikke en gang ønsker at rådmannen skal få lov til å utrede saken nærmere. Ikke heller for neste sommer.

Biler skaper til tider fremkommelighetsproblemer i gamle Drøbaks trange og flotte gater. Men når fremkommelighet reduseres på grunn av for mye trafikk, ser det altså ut til å være et mindre problem enn når den årsakes av mennesker som bruker lokalt næringsliv for å ha det hyggelig. Menneskene blir problemet – ikke bilen. For oss er det helt bakvendt i en tid hvor alle er tilsynelatende enige i at vi skal omstille oss til et mer bærekraftig samfunn.

Så har vi selvsagt forståelse for, og er mange ganger enige i, de bekymringer som kommer inn. Som i alle endringer er det en forutsetning at disse lyttes til og blir inkludert og vurdert i arbeidet. Vi må derfor få i gang prosesser og samtaler som beveger denne byen i en annen retning enn stadige rop om flere parkeringsplasser i sentrum. Det handler om så mye mer.

Vi må f.eks. redusere unødig gjennomfartstrafikk og sikre Drøbak som nærsenter. Gjerne også jobbe for den politiske næringskomiteens forslag om å satse på barnefamiljer og turisme. Fremtidens nærsentre må være tilpasset flere gående og syklende, barnefamiljer setter pris på sikre gater, og de fleste turister vil fint klare å gå 400 meter fra rådhusets parkeringsplass når de kommer på besøk. Om de da ikke tar bussen, sykler eller kommer med båt. Noe mange gjør.

Vi trenger gjøre oss noen erfaringer for videre arbeid med et mer fremkommelig og bærekraftig sentrum. Vi må sette en lokal definisjon på hva «bilfritt» betyr. Det kunne sikkert med fordel brukes andre ord for å formidle at det sjelden handler om å stenge privatbilen helt ute, men om å prioritere andre trafikanter og legge tilrette for et hyggeligere byliv. Et «sommergata-prosjekt» kunne ha nyansert bildet og gitt en faktisk opplevelse av hva en slik prioritering innebærer. Skal vi løse noen utfordringer må det bli mulig å være litt kreativ.

Leserinnlegg av Linda Byström