Fortsatt bilfritt torg i Drøbak?

Til kommunestyremøtet mandag 11. juni foreslår Høyre å åpne for salg av mat, matvarer og andre handelsvarer fra biler parkert på torget. Tiden med det åpne, bilfrie torget kan dermed være forbi.

10. juni, 2018

Forslaget ble lansert i Formannskapsmøtet forrige uke, bare noen uker etter at kommunestyret også vedtok å åpne opp torget for servering. Forslaget ser ikke ut til å være drøftet med næringsorganisasjonene i Drøbak og det har ikke vært rom for politisk debatt om saken. Samme kveld skal kommunestyret også vedta en næringsstrategi hvor dialog og tilrettelegging for det etablerte næringslivet i Drøbak sentrum skal være sentrale elementer.

Miljøpartiet De Grønne ønsker at torget i Drøbak skal være en mest mulig åpen møteplass for folk i alle aldre. Rådmannens forslag til utleiereglement på torget og i andre offentlige rom ivaretar dette. Videre ønsker vi tett dialog og forutsigbare rammebetingelser for de som driver næring i Drøbak sentrum. Forslaget til næringsstrategi legger opp til dette.

Kommunestyret har dessverre sagt nei til forslaget om utredning og utprøving av bilstengt Torggate i årets sommersesong. Nå ber Høyre at vi sier ja til parkerte biler på torget som ikke bare tar dyrbar plass, men dessuten kan konkurrere med det lokale næringslivet i den viktige sommersesongen. Det kan fort bli lite åpent rom igjen på det ene torget vi har.

MDG ser absolutt muligheten for flere «handelstorg» som kan skape nye møteplasser og rom for folkeliv og opplevelser. Men vi mener lokalisering for dette nå bør vurderes nøye slik at vi utnytter en større del av Drøbak som by og får flere hyggelige byrom, mer samhandling, og færre konflikter.

Vi vil derfor stemme mot Høyres forslag og håper at fremtidig dialog med næringslivet i sentrum kan gi oss gode, felles løsninger vi alle kan stille oss bak.