”Forandre for å bevare”?

En utvalgsrepresentants refleksjoner fra mandagens møte i miljø, plan og bygg.

 

10. mars, 2016

Miljøpartiet De Grønne er et blokkuavhengig parti. Primært fordi vi mener de gamle ideologiene ikke har svar på hvordan vi skal skape et samfunn i økologisk balanse. Der vi ikke lenger forbruker mer enn det kloden klarer å regenerere. Likevel er det mye vi kan si oss enig i både til høyre, venstre og sentrum i norsk og internasjonal politikk.

Jeg ser for eksempel tydelige trekk mellom MDGs verdigrunnlag og verdikonservatismen i Høyre. Men jeg blir noen ganger forbauset over hvordan Høyre tolker det å være konservativ.At Høyre, med de konservative brillene på, synes det er litt tidlig å støtte MDGs forslag om å regulere parkeringsplasser til bildelingsformål i tilslutning til nye blokkleiligheter, kan jeg forstå. At Høyre ikke støtter forslaget om at de samme beboerne skal sikres mulighet til å lade egen elbil, er mer underlig. El- og hybridbiler er ikke direkte radikalt lenger, så det handler bare om å gi beboere valgmulighet ved valg av bil.

I mandagens utvalgsmøte for miljø, plan og byggesaker, går så Høyre MOT rådmannens innstilling om midlertidig å sikre historiske Tverkjegla gård mot tiltak som kan medføre utbygging. Til tross for at vi ennå ikke har fått kartlagt den kulturhistoriske verdien vi i forrige møte vedtok å kartlegge. Det er uforståelig. Spesielt om man har de konservative brillene på. Når kulturminneplanen ble behandlet i forrige møte foreslo dessuten Høyre at tiltak for å ta vare på kulturminner ikke skal koste mer enn 300 000 nok, uansett hvilke verdier disse minnene kan representere av kultur og historie. Jeg vet ikke hvilke briller de da hadde på.

Vi kan være sikre på at både delingsøkonomien, el- og hybridbilene kommer. De er allerede her, uansett hva vi vedtar i et hovedutvalg i Frogn. Men når Høyre får igjennom vedtak som risikerer å forringe felles kulturverdier og lokalhistorie, vil det kunne gi uopprettelige konsekvenser og tap. Vi er enige med Høyre i at det kan være greit å være litt konservativ innimellom. Men det ser ut som om vi er uenige i når.

Hva er det egentlig Frogn Høyre legger i begrepet ”forandre for å bevare”?