Grønt nytt fra kommunestyret 13/2-2017

Fotocredit: Webkamera - Frogn kommune

Et utvalg av forslag, stemmegiving og vurderinger fra Frogn MDG i kommunestyret 13/2-17. Sakspapirer og protokoll finnes her.

 

 

15. februar, 2017

Det ble flertall for at Vindfangerbukta båtforening skal overta klubbhuset Ruffen og tilhørende hage. MDG stemte mot dette med ønske om at området skal forbli i kommunens eie til det beste for alle lag og foreninger i Frogn for fremtiden. I formannskapet fikk vi ikke noe støtte for etablere klare retningslinjer for hvordan kommunen skal håndtere situasjoner hvor lag og foreninger ikke klarer å vedlikeholde eller forsikre bygningsmassen de leier av kommunen.

MDG har vært sterkt mot alle forslag om å støtte for kommersielle konserter og rockefestivaler med penger avsatt som støtte til det frivillige kulturlivet i Frogn. Etter lange diskusjoner ga MDG sin tilslutning til forslag om støtte til arrangementene Drøbak Havneblues, Gitarer ved fjorden og Drøbakfestivalen. I 2017 vil disse festivalene imidlertid bare ta 40,000 av de 650,000 kronene avsatt til kulturstøtte til frivillige lag og foreninger. Resten – rundt 150,000 i driftsstøtte og 300,000 i lånegarantier – vil tas fra disposisjonsfondet. MDG ser frem til dagen kommunestyret kan sette av penger til slike konserter og festivaler på budsjettet for støtte til næringslivet i Frogn.

Linda Byström, representant i kommunestyret og leder av MDG i Frogn, ble valgt til medlem av den nye saksforberedende kommunestyrekomiteen for klima og energi. Hun skal der jobbe sammen med representanter fra Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. Vi er veldig glade for at komiteen fikk en så bred sammensetning. Arbeidet starter en gang i løpet av våren og skal i løpet av høsten legge frem et forslag til etablering av et klimaregnskap for Frogn kommune som skal gjelde for regnskapsåret 2018.

MDG, FrP og KrF fikk ikke gjennomslag for at legge ned ordningen med en stedfordredende ordfører i organisasjonen Mayors For Peace. Vi mener at Frogn kommune bør delta i Mayors for Peace sitt arbeid mot atomvåpen med gjeldende ordfører. Vi takker vår tidligere ordfører for hans innsats i kampen mot atomvåpen og håper han finner en annen mulighet til å delta i organisasjonens internasjonale arbeid.

Det ble ikke flertall for at Frogn kommune skal leie Julenissens postkontor. Vi går dermed glipp av et fantastisk utstillingslokale for Drøbak. Høyre, FrP og SP stemte dessuten ned skolenes egne forslag til å disponere de 5 nye årsverk for stillinger som lærere og sosiallærere. Pengene skal snarere gå til å videreføre los-prosjektet på tvers av skolene.

Administrasjonen kan få store problemer med å få gjennomslag for kommunedeplanen for Nordre-Frogn i videre dialog med staten. Høyre, FrP og Pensjonistpartiet ønsket ikke å ta ut det kontroversielle planlagte boligfeltet på Garder som Fylkesmannen har gitt klare og sterke innsigelser mot. Uten et mandat om å sortere det kontroversielle fra det mindre kontroversielle forslaget om boligbygging på Brevik Syd og Kjøia står hele planen i fare for å bli underkjent av Regjeringen Solberg.

MDG ønsket ikke å bygge Drøbaksbadet, men fremover må vi støtte opp om beslutninger som skal sikre kommunens store investeringer og skaper gode rammebetingelser for fremtidig drift.  I Formannskapet samme dag som kommunestyret varslet rådmannen at det ikke lengre finnes noen private aktører som ønsker å drive et stort treningssenter i etasjen over Drøbaksbadet. Rådmannen ønsker derfor å endre Drøbaksbadets vedtekter slik at det kommunale foretaket skal etablere en underavdeling av badelandet som skal drive treningssenteret på markedsbasert grunnlag. Rådmannen ønsker også å gjennomføre endringer i romplanen som kan koste i underkant av 5 millioner kroner. Dersom Drøbaksbadet klarer å drive treningssenteret med overskudd og å holde økonomien i treningssenteret klart adskilt fra selve badet, kan løsningen bli fordelaktig for brukerne og kommunen. Dersom badet ikke klarer å drive treningssenteret med overskudd vil det i løpet av få år legges ned for ikke å ble ansett som konkurransedrivende i henhold til regelverket i EØS.

MDG ser ingen alternative løsninger eller muligheter til å stemme nei til rådmannens anbefalinger for badelandet. Vi har imidlertid gitt uttrykk for at det er viktig med en juridisk etterprøving av forretningsmodellen med et kommunalt drevet treningssenter som leietaker i et kommunalt drevet badeland. Vi har foreløpig slått oss til ro med Rådmannens forsikring om at dette skal ivaretas av det kommunale foretakets revisor.

Henrik F. Mathiesen

Gruppeleder for Frogn MDG i kommunestyret