Vår første debatt – Ja til grønt næringsliv!

5. juni, 2015

Tirsdag kl. 7.00 hadde Frogn næringsråd invitert alle partier til politisk debatt med tema næringsutvikling og videreutvikling av Drøbak.

Det var både lærerikt og interessant og ikke minst hyggelig å hilse på næringsrådet og de andre partilederne. Det blir flere debatter fremover og vi vil varsle hvor og når vi er med på våre Facebook-sider. Kom gjerne for å høre hva vi mener på neste debatt (det er ikke alltid pressen får det helt riktig i sine beskrivelser…)

I vår mening er den mest fremtredende skillelinjen politisk synet på balansen mellom vekst og vern. Her står Høyre og Arbeiderpartiet for et tydelig ønske om å ta mer areal i bruk, mens vi er tydelige på at vi må bygge der hvor det allerede er bygget. Mer om hvorfor vi mener dette finner du her.

Innledende innlegg

(En noe forkortet versjon ble presentert grunnet tidsbrist)

De Grønne er et nytt parti i Frogn og jeg vil begynne med å si at vi i første hånd er her for å lytte. Vi har mye å lære!

For oss som grønne politiker så er det viktig å tenkte på næringsutvikling som utvikling av den grønne næringen. Så hva tenker Miljøpartiet de Grønne om grønt næringsliv i Frogn? Og hva er grønt næringsliv i Drøbak?

Vi som har valgt å starte et lokallag her gjort det av en grunn – vi mener at Frogn må ta et større ansvar for å skape et bedre miljø både for egne innbyggere, for landet som helhet og globalt. Og vi tror at andre også har noe å lære av oss.

Det er summen av små og store lokalsamfunn som er årsaken til våre globale miljøutfordringer. Men det er også summen av små og store lokalsamfunn som er løsningen!

For Miljøpartiet de Grønne er det selvsagt at globale utfordringer må håndteres lokalt. Og her har vi det fine – at vi tror denne kommunen har noen av de aller beste forutsetninger for å være en del av løsningen. Her tenker vi på tre ting:

  1. Bevaring av natur og kulturhistoriske verdier
  2. Utvikling av «ny» fremtidsrettet næring
  3. Gode lokalsamfunn som er attraktive å bo i

Bevaring av natur/kultur

Vi vet at Drøbak har kvaliteter som gjør at folk reiser hit, langt og kort, for oppleve denne byen. De reiser ikke hit for å handle. De reiser hit for å oppleve noe – Drøbak og Oscarsborg. Handel er et resultat av det.

Det som finnes her er opplevelsen av urban småby, vakker trehusbebyggelse, og blomster i hagene i sommermånedene. Det er kunst og kultur. Man reiser hit for å bade, slappe av og nyte livet. Utvikling her handler først å fremst om å beholde disse kvalitetene – og øke kvaliteten enda mer! Det burde være rom og interesse for større matopplevelser, med lokalprodusert, etisk og økologisk mat. Vi tror Gamle Drøbak burde satse mer på å profilere seg innen bærekraft og miljø – ikke bare fordi det er bra for miljøet, men fordi det faktisk er «inn» – folk betaler for kvalitet og autensitet!

Utvikling av fremtidsrettet næring

Innovasjon Norge har definert noen «Næringer med muligheter»:

  • Kreative næringer / kulturnæringer
  • Bioøkonomi
  • Havrommet
  • Fremtidens samfunn
  • Ren energi
  • Reiseliv

Med nærheten til Universitetet og en kreativ og høyt utdannet befolkning ser De Grønne egentlig ikke noen hinder for noen av disse mulighetene. Kommunen må legge til rette for, og støtte, gründere og små kompetansebedrifter. Etablerervillige studenter burde ha Drøbak som førstevalg!

Kompetanseintensive arbeidsplasser vil også være et viktig, og tror jeg, nødvendig bidrag for å holde turismenæringen i live året rundt. Det er viktig for Frogn og Drøbak at innbyggerne selv bruker både kultur og uteliv.

Gode lokalsamfunn som er attraktive å bo i

Kommunen må ta være på og forbedre våre naturlige ressurser. Det er noen ting utvikling ikke må gå på bekostning av. Fordi utvikling i seg selv faktisk er avhengig av det.

Vi må ha god luft og vannkvalitet, vi må ha gode naturområder. Vi må ha gode skoler, gode kollektivløsninger, og en stabil infrastruktur.

Så vet vi jo at politikk handler om prioriteringer. Det finnes mange gode formål og vi prioriterer ulikt. For miljøpartiet er en slik prioritering soleklar. Vi skal alltid være bevisste på hvorfor vi tar de valgene vi tar – og miljø, bærekraft, langsiktighet må være målet. Det tror vi er riktig også for næringslivet.