Grunne utenfør Håøya fjernet uten tillatelse

Fredag 6. mai skriver Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Kystverket i forbindelse med arbeidet med «Innseiling Oslo» har fjernet en grunne utenfor Håøya uten lov. Dette er brudd på forurensningsloven, men fylkesmannen velger allikevel å ikke forfølge saken.

8. mai, 2016

MDG har i dag spurt ordfører om Frogn kommune er blitt informert om saken, og hvordan man har tenkt å håndtere det videre. Kystverket utfører sitt arbeid etter tillatelser gitt av fylkesmannen, med krav til utføresle stilt av blandt andre kommunen. Arbeidet utføres basert på tillit til at Kystverket følger gjeldende lover og vilkår. Det gjenomføres ingen ekstern tredjepartskontroll.
Til tross for at det å fjerne en grunn uten tillatelse fra fylkesmannen er å anse som brudd på forurensningsloven, og kanskje også naturmangfoldloven, sier FOA at de ikke kommer til å forfølge saken fordi det er «lite sannsynlig at fjerning av grunnen har medført en forringelse av naturmiljøet». Denne konklusjonen trekker FOA på grunnlag av kystverkets egne undersøkelser og informasjon om utført arbeid i ettertid. Se hele uttalelsen her.
MDG reagerer på at man her velger å bortse fra et lovbrudd på grunnlag av en sansynlighet for skade. MDG vil oppfordre til en politianmeldelse fra Frogn kommune, slik at saken får en ordentlig utredning.