Interpellasjon kommunestyret 10 juni – Søppelfri kommune?

Søppeldeponi
Fotocredit: Linda Byström

MDG er gjort oppmerksom fra en innbygger om at det ligger en stor mengde søppel på stien mellom lysløypa og Riggtomta mot Frogn VGS.

3. juni, 2019

Ifølge innbyggeren har søppelet vært der i årevis, og vedkommende mener også at det er flyttet en gang i løpet av årene han har gått i dette området. Innbyggeren som hadde prøvd flere parter for å prøve å finne de ansvarlige slik at de kan fjerne søppelet, men hadde faktisk ikke prøvd å kontakte kommunen. Det er synd, fordi jeg antar at kommunen her hadde kunnet bidra til å fjerne søppelet, eller gå i dialog med ansvarlig grunneier om å fjerne det.

MDG tenker at det er et stort engasjement i befolkningen om å ta vare på miljøet rundt seg. Vi ser det i det økende engasjementet rundt f.eks. Strandryddedagen, eller at flere og flere velger å ta med en liten søppelpose på tur for å kunne plukke opp det de ser av søppel. Men noen ganger, eller dessverre ganske ofte, finner man mer enn man kan ta med på tur. Hvem skal man kontakte da?

Det er kommunens ansvar å sikre at vi forvalter Frognmiljøet på en god måte.

Spørsmålet til ordfører er;

● Hvordan jobber kommunen med å rydde søppel som er gått seg vill i naturen eller langs veikanten?
● Hvem eller hvilke aktører er med å bidra i arbeidet og hvordan samarbeider man for å sikre et mest mulig søppelfri kommune?
● Hvordan kan kommunen bli enda bedre på å fange opp områder som trenger rydding av søppel? Kan man f.eks. tilpasse og oppfordre bruk av feilmeldingsappen til kommunen?
● Vil ordfører legge frem en sak hvor kommunen jobber mot et mål om en søppelfri kommune?

  • Fra Forurensingsloven: 4.1 Eksisterende regelverk Generelt forbud mot forsøpling § 28 i lov av 13.03.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) slår fast at det er et alminnelig forbud mot å disponere avfall som definert i § 27 slik at det oppstår forsøpling. Forbudet gjelder både ved bevisst forsøpling og forsøpling ved forglemmelse eller uhell. Forbudet gjelder både på land og i sjø.
  • Grunneiers plikter. Forsøpling i strid med forurensningslovens § 28 som samtidig medfører en fare for forurensning kan følges opp ved pålegg etter § 7 fjerde ledd. En kan altså stilles til ansvar og pålegges opprydding av avfall på egen eiendom, uavhengig av avfallets opprinnelse, da det er forbudt å oppbevare eller ha noe som kan føre til forurensning jf. § 7 første ledd.
  • Hentet fra side 38/39 i publikasjonen: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M265/M265.pdf